Chapter MovieMaker

dydd Llun 8 Ionawr - dydd Llun 3 Rhagfyr

NEGES BWYSIG

The event has already taken place. You can enjoy this archived content, but you can no longer book tickets.

Chapter MovieMaker

Cyfle rheolaidd i wneuthurwyr ffilm annibynnol ddangos gweithiau newydd. 

I gael mwy o wybodaeth am ddangos eich ffilm chi, neu am unrhyw wybodaeth arall, e-bostiwch moviemaker@chapter.org.

RHAD AC AM DDIM (Archebwch docynnau o flaen llaw o'r Swyddfa Docynnau 029 2030 4400)

O bryd i’w gilydd, cyflwynir ffilmiau sy’n cynnwys deunydd anaddas i bobl iau, felly awgrymwn bod sesiynau Moviemaker Chapter yn addas ar gyfer pobl 18+ oed.

 

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×