The Chimes

dydd Gwener 8 Rhagfyr - dydd Sadwrn 16 Rhagfyr

St John's Church, Canton

NEGES BWYSIG

The event has already taken place. You can enjoy this archived content, but you can no longer book tickets.

The Chimes

7ed – 16eg o Ragfyr

 ... darn newydd o theatr gerddorol, yn llawn dop o gymeriadau lliwgar a melodiau hudol, wedi’i addasu o ail stori Nadolig Charles Dickens.

Awdur: David Wills        Cyfansoddwr: Conor Lineham

Wedi ei gynhyrchu a’i gyfarwyddo gan Judith Roberts, mewn partneriaeth â Chapter.

Lleoliad: Eglwys Sant Ioan yn Nhreganna, Caerdydd

Y Stori

Roedd The Chimes yn ddychan brathog wedi ei fwriadu i greu newid gwleidyddol. Mae o’n delio â digartrefedd, crwydraeth a hunan barch a pe byddai Dickens ein hun yn fyw heddiw, yna fe fyddai’n ymladd am newid cyfalafol i ddelio â’r sefyllfa bresennol ym Mhrydain a’r byd ehangach.

Ein cynhyrchiad

... mae’n mynd i’r afael a gwir ystyr y Nadolig.

Er fod bywyd ar y stryd yn anodd yn gorfforol ac yn aml yn beryglus, yr unigrwydd emosiynol a cholli hunaniaeth sydd fwyaf dinistriol. Cael eich anwybyddu gan y byd o’ch cwmpas – heb eich gweld, heb eich cydnabod, yn anweledig – dyna sy’n blino’r emosiynau, yn eich gadael heb gryfder na gwydnwch i ddechrau mynd i’r afael â’r problemau ymarferol anferthol sy’n eich wynebu.

Yn driw i ysbryd The Chimes, mae’r cynhyrchiad wedi gwahodd nifer o ddynion a merched sydd wedi profi digartrefedd ac wrthi’n ail-adeiladu eu bywydau gyda chymorth The Wallich, The Huggard, The Passage a St Mungo’s, i gymryd rhan mewn cynhyrchiad theatr proffesiynol.

Mae plethu actorion nad ydynt yn broffesiynol gyda rhai proffesiynol wedi creu gweithiau syfrdanol o wreiddiol yn y blynyddoedd diwethaf. Yn y cynhyrchiad hynod hwn, bydd cast proffesiynol a chymunedol yn gweithio ar y cyd i greu’r darn Nadoligaidd amgen hwn, yn llawn cymeriadau lliwgar a melodiau hudol, sydd yn mynd i gyffwrdd eich calon ac am gynhau tân yn eich henaid. 

Cast: Olivia Rose Aaron, Lucy Benson Brown, Joanna Brookes, Dafydd Emyr,

Gruffydd Evans, Rhys Parry Jones, Matthew Jure, Fergus Rees

ac ensemble o ddynion a menywod sydd wedi bod yn ddigartref ond bellach wrthi'n ail-adeiladu eu bywydau gyda chymorth The Wallich, The Huggard, The Passage a St. Mungo’s.

Cyfarwyddwr: Judith Roberts           Cyfarwyddwr Cerddorol: Cathal Synnott

Tocynnau: £16/£12

Bydd The Chimes hefyd yn cael ei berfformio yn Eglwys Sant Ioan, Waterloo, Llundain, nos Fawrth 19 Rhagfyr hyd at nos Sadwrn 20 Rhagfyr (ac eithrio 24, 25 a 26). Cliciwch yma i archebu tocynnau ar gyfer perfformiadau Llundain.

I gyfrannu tuag at ymgyrch Nadolig Chapter; The Chimes, cliciwch yma neu anfonwch neges destun yn nodi ‘CHIM35 £10’ at 70070.

"as much a celebration of human warmth and resilience as an indictment of political systems which thrive on inequity"
Othniel Smith, Arts Scene in Wales
"I doubt you will find a more engaging, moving and politically relevant show"
David Cox, Theatre in Wales
"a very compelling piece"
Michael Kelligan, Theatre in Wales

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×