Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Cwcis

  • CY
  • Cwcis

Cwcis

Mae'r wefan yma'n defnyddio cwcis. Ffeil destun fach o lythrennau a rhifau yw cwci, sy'n cael ei rhoi ar eich cyfrifiadur pan fyddwch chi'n ymweld â gwefan. Mae hyn yn caniatáu i'r wefan eich gwahaniaethu chi rhag eraill.

Dim rhaglen gyfrifiadurol yw cwci, ac ni all ddarllen y ffeiliau ar eich cyfrifiadur, cario firysau, na gosod maleiswedd ar eich cyfrifiadur.

Mae'r rhan fwyaf o borwyr gwe yn caniatáu i chi reoli rhywfaint ar y rhan fwyaf o gwcis drwy osodiadau'r porwr. I ddysgu mwy am gwcis, gan gynnwys sut i weld pa gwcis sydd wedi'u gosod a sut i'w rheoli a'u dileu, ewch i www.allaboutcookies.org.

Yn Chapter, rydyn ni'n defnyddio cwcis hanfodol er mwyn cofio beth sydd gennych yn eich basged, i brosesu pryniannau ac i'ch cofio chi pan fyddwch chi'n dychwelyd i'r wefan. Rydyn ni'n defnyddio cwcis nad ydyn nhw'n hanfodol hefyd, er mwyn gweld sut rydych chi'n defnyddio'n gwefan at ddibenion dadansoddeg ac i fonitro hysbysebu digidol.

Er mwyn mewngofnodi i'ch cyfrif neu i brynu tocynnau oddi ar ein gwefan, mae angen sicrhau bod eich gosodiadau cwcis yn caniatáu i chi dderbyn cwcis gan wefannau trydydd parti. Os ydych chi'n defnyddio Safari ar gyfrifiadur mac neu ddyfais iOS, sicrhewch fod y gosodiad Block All Cookies wedi'i ddiffodd.

Os nad ydych chi am alluogi cwcis, bydd yn dal modd i chi bori'r wefan, ond ni fydd modd i chi fewngofnodi na phrynu tocynnau.


Mae'r wybodaeth isod yn rhoi gwybod i chi pa gwcis mae'r wefan yma'n eu defnyddio, a beth ydyn nhw.

Spektrix

Spektrix yw'r llwyfan archebu rydyn ni'n ei ddefnyddio i werthu tocynnau. Er mwyn prynu tocynnau drwy'n gwefan, mae angen i chi fod wedi caniatáu cwcis trydydd parti. Os na fyddwch chi'n gwneud hyn, ni fydd modd i chi brynu eich eitem. Mae cwcis Spektrix yn caniatáu i chi fewngofnodi, ychwanegu mwy nag un eitem i fasged siopa cyn prynu tocynnau, nwyddau a rhoi cyfraniadau. Os ydych chi'n cael trafferth mynd ymhellach na dewis tocynnau, bydd angen i chi wirio bod eich gosodiadau yn caniatáu i chi dderbyn cwcis gan drydydd partïon. Er mwyn gwneud hyn, dilynwch y ddolen berthnasol ar gyfer eich porwr gwe/dyfais:

Safari
Chrome
iPad / iPhone Cookie settings
Android
Microsoft Edge
Internet Explorer
Firefox

Cwcis a ddefnyddir gan Spektrix:

ASP.NET_SessionId, .ASPXAUTH, SpektrixClientName, CookieDetection, SpektrixLastContact, ReturningCustomerCookie

Mae Cwcis Spektrix yn hanfodol i'r ffordd mae'r wefan yn rhedeg, ac maen nhw y tu allan i gwmpas Rheoliadau Cwcis.

Google Analytics

Mae Google Analytics yn caniatáu i ni dracio pa dudalennau rydych chi'n ymweld â nhw, a manylion sylfaenol am eich porwyr gwe. Allan nhw ddim eich adnabod chi'n bersonol. Mae'r data a gesglir yn ein galluogi i wella rhannau o'n gwefan yn seiliedig ar lefelau traffig i dudalennau penodol.

Gallwch ddewis peidio â chael eich tracio gan Google Analytics drwy wefannau, drwy fynd i http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Cwcis a ddefnyddir gan Google Analytics:
__utma __utmb __utmc __utmz __utmx __utmxx _ga _gat _gid _utmt

Cwcis Facebook

Rydyn ni'n mewnosod ffrydiau o Facebook ar y wefan yma. Nid yw Facebook yn defnyddio cwcis i greu proffil o'ch ymddygiad pori ar safleoedd trydydd parti nac i ddangos hysbysebion i chi, ond gall ddefnyddio data cronnol neu ddata di-enw i wella hysbysebion yn gyffredinol. Gallwch dynnu neu atal cwcis gan ddefnyddio'r gosodiadau yn eich porwr, ond mewn rhai achosion gall hyn effeithio ar eich gallu i ddefnyddio Facebook.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i Bolisi Cwcis Facebook.

Picsel Tracio Facebook

Rydyn ni'n defnyddio picsel tracio Facebook sy'n dilyn eich gweithgarwch ar ein gwefan ar ôl clicio ar ddolen. Mae hyn yn ein galluogi i fonitro effeithlonrwydd hysbysebion Facebook, ond nid yw'n caniatáu i ni eich adnabod chi'n bersonol. Serch hyn, gall Facebook ddefnyddio'r wybodaeth yma i hysbysebu i chi. Cliciwch i weld eich Dewisiadau Hysbysebion ar Facebook.

Cwcis Twitter

Rydyn ni'n mewnosod ffrydiau o Twitter ar y wefan yma. Gall Twitter ddefnyddio cwcis i ddeall sut rydych chi'n rhyngweithio gyda'u gwasanaethau'n well, i fonitro defnydd cronnus gan ddefnyddwyr Twitter a thraffig y we sy'n gyrru at eu gwasanaethau. Gallwch dynnu neu atal cwcis gan ddefnyddio gosodiadau eich porwr, ond mewn rhai achosion gall hyn effeithio ar eich gallu i ddefnyddio Twitter.

I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch Bolisi Preifatrwydd Twitter

Cwcis