Cyfrannwch Nawr

Cyfrannu drwy neges destun

Tecsiwch ‘CHAP19’ i 70070 a faint hoffwch gyfrannu tuag. Er enghraifft, os ydych yn dymuno rhoi £5 bydd angen i chi decstio CHAP19 £5’ at 70070. Fydd hi ddim yn costio ceiniog i chi anfon y neges destun ac fe fyddwn yn derbyn 100% o'r arian a gyfrannwch.

Cyfrannu ar-lein

Rhowch rodd unigol i Chapter yn y maes yr hoffech chi ei gefnogi. Cliciwch fan hyn i fynd yn syth at ein ffurflen roi ar-lein (tudalen wedi'i diogelu).

Cyfrannu drwy'r post

Gallwch anfon rhodd unigol neu wneud cyfraniadau rheolaidd a dewis pa ran o raglen Chapter yr hoffech chi ei chefnogi. Lawr-lwythwch y ffurflen, llenwch hi a'i dychwelyd at Elaina Johnson, Chapter, Heol y Farchnad, Caerdydd, CF5 1QE

Cyfrannu wrth brynu tocynnau

Erbyn hyn, gallwch chi hefyd ychwanegu rhodd o 50c at bris unrhyw docyn a brynwch drwy we-fan Chapter. Gwnewch yn siŵr eich bod yn clicio ar y blwch rhoi wrth i chi brynu eich tocyn.

Cymorth Rhodd

Peidiwch ag anghofio cynnwys Cymorth Rhodd gyda'ch rhodd. Fe allwn ni hawlio'r dreth ar y swm yn ôl - mae hynny'n ychwanegu 25c at werth pob punt a roddwch.  

 

Newyddion Chapter

  • e-amserlen Chapter

    Cofrestrwch i dderbyn yr e-amserlen wythnosol.

    More info

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×