Cylch Chwedleau Caerdydd

dydd Sul 7 Ionawr - dydd Sul 2 Rhagfyr

Cylch Chwedleau Caerdydd

Mae un person yn adrodd stori — a all fod yn stori wir, yn stori draddodiadol neu’n greadigaeth bersonol — ac mae pawb arall yn gwrando. Rydym yn gwrando ar ein gilydd ac yn y gwrando gwelwn fod yna fwy sydd yn ein huno nag sydd yn ein gwahanu. Croeso i storïwyr a gwrandawyr fel ei gilydd.

£4 (wrth y drws)

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×