Cylch Chwedleau Caerdydd

dydd Sul 7 Ionawr - dydd Sul 2 Rhagfyr

NEGES BWYSIG

The event has already taken place. You can enjoy this archived content, but you can no longer book tickets.

Cylch Chwedleau Caerdydd

Mae un person yn adrodd stori — a all fod yn stori wir, yn stori draddodiadol neu’n greadigaeth bersonol — ac mae pawb arall yn gwrando. Rydym yn gwrando ar ein gilydd ac yn y gwrando gwelwn fod yna fwy sydd yn ein huno nag sydd yn ein gwahanu. Croeso i storïwyr a gwrandawyr fel ei gilydd.

£4 (wrth y drws)

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×