Cymdeithas y Celfyddydau Caerdydd

dydd Iau 8 Mawrth

NEGES BWYSIG

The event has already taken place. You can enjoy this archived content, but you can no longer book tickets.

Cymdeithas y Celfyddydau Caerdydd

Tramorwyr yn Llundain 1520 — 1677, Darlithydd Leslie Primo

Cafodd artistiaid fel Holbein, Lucas a Susanna Horenbout, van Dyck a Rubens ddylanwad pellgyrhaeddol ar Ysgol Beintio Prydain. Bydd y ddarlith hon yn ystyried arwyddocâd y dylanwad hwnnw.

Ymwelwyr £7 (wrth y drws, yn ddibynnol ar le)

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×