Mae Chapter yn gartref i gymuned eang o gwmnïau preswyl a gweithwyr unigol sy'n ymwneud â phob ffurf ar gelfyddyd. Mae'r partneriaid hyn yn aml yn gweithio'n agos gyda ni, ac rydym yn rhannu arbenigedd, adnoddau, syniadau – a darn o deisen nawr ac yn y man.  Maent yn ychwanegu bob un at ein gallu i gyflawni ein nod o feithrin lleisiau annibynnol ac o fod yn fan cyfarfod ar gyfer syniadau ac ysbrydoliaeth. Mae eu gwaith nhw, ar y cyd â'n gwaith ni ein hunain, yn gwneud Chapter yn un o dai cynhyrchu pwysicaf y DG.

Mae mwy na 30 o stiwdios ar ein prif safle ac yn Nhŷ'r Farchnad dros y ffordd, a'r rheiny'n gartref i gwmnïau dawns a theatr, artistiaid unigol, animeiddiwyr a gwneuthurwyr ffilm, asiantaethau datblygu cynulleidfaoedd, dylunwyr graffig, dylunwyr rhyngweithiol a graffeg symudol, trefnwyr carnifalau a mwy.

Ond rydym yn estyn ymhell y tu hwnt i'r adeiladau eu hunain ac fe welwch chi fan hyn enwau a manylion cwmnïau nad ydyn nhw wedi'u lleoli yma ond sydd yn gweithio'n agos gyda ni ar sawl lefel - y rhain yw'n cwmnïau cysylltiol.

Os hoffech chi fod yn rhan o'n Cymuned Greadigol, cysylltwch â julie.khoo@chapter.org neu ffoniwch 029 2031 1058.

Associated Companies

Key Creative Projects

Resident Companies

Newyddion Chapter

  • e-amserlen Chapter

    Cofrestrwch i dderbyn yr e-amserlen wythnosol.

    More info

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×