Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, os ydych chi’n 18+ oed ac yn ymweld â’n theatrau neu’n sinemâu, bydd angen pàs Covid cyfredol, neu eich bod wedi cael prawf llif unffordd negyddol yn ddiweddar. Am fanylion a gwybodaeth ar pàs Covid, cliciwwch yma.

Cysylltwch â ni

  • CY
  • Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni

Angen cysylltu? Dyma'n manylion cyswllt:

Chapter
Heol y Farchnad
Treganna
Caerdydd
CF5 1QE

029 2031 1050

ymholiadau@chapter.org
 

Rhif elusen 500813.
Mae Chapter (Cardiff) Ltd yn gwmni gofrestredig yng Nghymru a Lloegr. Rhif y cwmni: 1005570.
Swyddfa gofrestredig: Heol y Farchnad, Treganna, Caerdydd CF5 1QE. Rhif TAW 890977070.

Cysylltwch â ni