Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Mae Chapter ynghau dros dro. Rydym yn cynnig rhaglen o uchafbwyntiau a newyddion yn ddigidol drwy ein gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol. Fel elusen cofrestredig rydym yn cynhyrchu dros 80% o’n hincwm ein hunain a gall eich cefnogaeth helpu i ddiogelu dyfodol ein canolfan gelfyddydau. Os gwelwch yn dda cyfrannwch arlein, neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191. Diolch am eich cefnogaeth ac rydym yn edrych mlaen i’ch croesawu chi nol. Darllennwch ein diweddariad Coronafeirws llawn yma

Cysylltwch â ni

  • CY
  • Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni

Angen cysylltu? Dyma'n manylion cyswllt:

Chapter
Heol y Farchnad
Treganna
Caerdydd
CF5 1QE

Admin: 029 2031 1050
Swyddfa Docynnau: 029 2030 440

ymholiadau@chapter.org
 

Rhif elusen 500813.
Mae Chapter (Cardiff) Ltd yn gwmni gofrestredig yng Nghymru a Lloegr. Rhif y cwmni: 1005570.
Swyddfa gofrestredig: Heol y Farchnad, Treganna, Caerdydd CF5 1QE. Rhif TAW 890977070.

Cysylltwch â ni