Lleoliad: Chapter
Dyddiad: dydd Gwener 15 Gorffennaf - dydd Gwener 5 Awst

NEGES BWYSIG

You can enjoy the content we have for this event but you can no longer book online for this event.

Dan Rees

Chapter

Artist preswyl: Dan Rees

Y mis hwn, rydym yn falch iawn o allu cynnal preswyliad tair wythnos yng nghwmni’r artist, Dan Rees. Wedi’i ddethol o blith cannoedd o geisiadau rhyngwladol, bydd Dan, a aned yn Abertawe, yn cael gofod yng Nghaerdydd ac yn Fenis, i ymchwilio i’r berthynas hanesyddol a chyfoes rhwng porthladdoedd dinasoedd a’r cefnwlad cyfagos. O’i ofod preswyl yma yn Chapter, bydd yn archwilio de Cymru a dyfrffyrdd mewndirol Caerdydd. Yn Sefydliad Bevilacqua La Masa, Fenis, bydd yn ymchwilio i hanes llai adnabyddus y dyfrffyrdd a’r camlesi sy’n bwydo’r ddinas honno o ardaloedd cyfagos gogledd yr Eidal ynghyd â chysylltiadau’r porthladd â gweddill y byd.

“Dw i wrth fy modd yn cael cymryd rhan yng nghynllun preswyl Artist Fenis Caerdydd; mae arwyddocâd diwylliannol y dyfrffyrdd yn y ddwy ddinas yn ffynhonnell hynod gyfoethog ar gyfer y gwaith o ailystyried ac ailddehongli eu hanesion a’u dyfodol.” Dan Rees

 

Ynglŷn â’r artist

Mae Dan Rees (g. 1982, Abertawe, Cymru) yn byw ac yn gweithio yn Llundain a Berlin. Astudiodd yn y Staatliche Hochschule fur Bildende Künste Städelschule, yn Frankfurt am Main, rhwng 2007 a 2009. Graddiodd o Goleg y Celfyddydau, Camberwell, Llundain, yn 2004. Dangosodd ei waith yn rhyngwladol mewn arddangosfeydd unigol ac arddangosfeydd grŵp. Mae ei sioeau unigol yn cynnwys ‘Road Back To Relevance’, Sefydliad Nomas, Rhufain (2016); ‘Think Local, Act Global’, MOT International, Brwsel (2015); ‘Stimulate Surprise’, Tanya Leighton, Berlin (2015); ‘Kelp’, Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd a MOSTYN, Llandudno, Cymru (2013); ‘Gravel Master’, Sefydliad Goss Michael, Dallas (2013); ‘Top Heavy’, T293, Rhufain (2013); ‘High Tea’, Oriel Shane Campbell, Chicago (2013). Mae ei arddangosfeydd grŵp yn cynnwys Gŵyl Cerflunwaith ar Raddfa Fechan Fellbach, yr Almaen (ar hyn o bryd); Atlante delle immagini e delle forme, GAMeC, Bergamo, (2016); Le Nouveau festival / Extension du Domaine du jeu, Espace 315 — Canolfan Pompidou, Paris, (2015); THE GO-BETWEEN, Museo Nazionale di Capodimonte, Napoli (2014).

 

Ynglŷn â’r Preswylfeydd

Mae Glandŵr Cymru wedi ymuno â Chyngor Celfyddydau Cymru i greu rhaglen dair blynedd o saith preswyliad i artistiaid i archwilio dyfrffyrdd Cymru. Bydd y bartneriaeth hon nid yn unig yn tynnu sylw at dreftadaeth ac arwyddocâd hanesyddol camlesi Cymru ond yn dathlu hefyd ac yn hybu syniad o’u perthnasedd i gymunedau lleol a diwylliant cyfoes Cymru. Mae’r elusen yn archwilio’r modd y gall y celfyddydau cyfoes chwarae rôl newydd wrth warchod, hyrwyddo ac ailddehongli dyfrffyrdd yng Nghymru. Bydd arddangosfa yn 2017 yn cyflwyno holl waith ac ymchwil y saith artist.

"I am delighted to take part in the Venice Cardiff Artist residency; the cultural significance of the waterways in the two cities offers a hugely rich source of material from which to begin an important re-examination and reinterpretation of their respective legacies and futures"
Dan Rees

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×