Dangosiadau Addas i Bobl â Dementia

Mae Chapter yn ymdrechu i wneud ein rhaglen yn fwy hygyrch i bobl sy'n byw gyda dementia. Mae ein dangosiadau newydd sy'n addas i bobl â dementia yn gyfle gwych i fwynhau ffilm mewn awyrgylch cyfeillgar a hamddenol. Mae'r dangosiadau eu hunain yn cael eu cyflwyno heb hysbysebion neu rhagolygon o ffilmiau newydd ac fe fydd yr awditoriwm ychydig yn llai tywyll nag arfer. Pan fydd yn bosib, byddwn yn dangos ffilmiau gydag is-deitlau meddal a disgrifiadau sain. Yn dilyn y ffilmiau, bydd yna gyfle i gymdeithasu dros baned o de neu goffi (cynwysedig ym mhris y tocyn) yn un o'n hystafelloedd llog.

Mae'r dangosiadau hyn ar agor i bobl sy'n byw gyda dementia h.y. y rheiny sydd wedi cael diagnosis o dementia ynghyd â theuluoedd, ffrindiau, cymdogion neu ofalwyr. Bydd yna groeso cynnes hefyd i weithwyr elusennol, gweithwyr meddygol proffesiynol, staff cartrefi gofal, gweithwyr cymdeithasol a staff cymorth.

Pris tocyn: £4.50 yn cynnwys paned o de neu goffi

Mae tocynnau i ofalwyr yn rhad ac am ddim.

I archebu tocyn, ffoniwch ein swyddfa docynnau ar 029 2030 4400 neu archebwch ar-lein. I gael mwy o wybodaeth, ffoniwch y swyddfa docynnau neu e-bostiwch gydlynydd y prosiect, ellie.russell@chapter.org

Os bydd angen lle i gadair olwyn arnoch, ffoniwch y swyddfa docynnau ar 02920304400 i archebu. Nifer cyfyngedig o leoedd i gadeiriau olwyn sydd ar gael – mae yna dri yn sinema 1 a phedwar yn sinema 2

Dangosiadau i ddod i bobl â dementia

Gwe 19 Gorffennaf 2pm: Singalong: The Greatest Showman

 

Dangosiadau Hamddenol

Mae’r dangosiadau hyn wedi eu bwriadu ar gyfer unrhyw un a fyddai’n elwa ar newidiadau cynnil i awyrgylch yr awditoriwm. Caiff ffilmiau eu dangos â goleuadau ychydig yn fwy llachar nag arfer, bydd lefel y sain yn is ac ni ddangosir trelars neu hysbysebion. Bydd rhwydd hynt i bobl godi a symud o gwmpas y sinema neu i wneud sŵn fel y dymunant. Bydd staff Chapter wrth law i helpu os bydd angen cymorth pellach arnoch. Dim seddi cadw. Pris tocyn arferol.

Digwyddiadau

Heddiw 7 Diwrnod nesaf

Calendr

L M M I G S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×