Derek Gripper and Tunde Jegede: Guitar and Kora

dydd Sadwrn 27 Gorffennaf

Tocynnau

Derek Gripper and Tunde Jegede: Guitar and Kora

Bydd dau o feistri llinynnol fwyaf unigryw y byd yn ymuno gyda'i gilydd am y tro cyntaf ers eu perfformiadau ar y cyd yn ystod cyfres o gyngherddau John Williams 2014-15 a lenwodd Shakespeare's Globe: mae Jegede, sydd wedi meistroli y kora a’r sogrwth, yn gyfansoddwr o dras Affricanaidd [Nigeria] a Gwyddelig â dealltwriaeth gerddorol ddynamig  a chosmopolitan sy’n cyfoethogi calon repertoire griot Mali gyda'r gitarydd o Dde’r Affrig Derek Gripper.  Bu i Gripper ei hun ddenu canmoliaeth geg-agored o Capetown i Neuadd Carnegie gyda'i addasiad o gerddoriaeth i’r kora 21 tennyn ar gyfer y gitâr 6 tennyn. 

Tocynnau

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×