Lleoliad: Celfyddyd Yn Y Bar
Dyddiad: dydd Sadwrn 2 Medi - dydd Sul 12 Tachwedd

NEGES BWYSIG

You can enjoy the content we have for this event but you can no longer book online for this event.

Derived from the Written: Henriette Heimdal a Leah Meredith

Celfyddyd Yn Y Bar

Mae ‘Derived from the Written’ yn arddangos gwaith Henriette Heimdal a Leah Meredith. Mae’r ddwy artist yn ymchwilio’r syniad o ddatgelu stori ysgrifenedig drwy eu cyflwng dewisol. Gan ddefnyddio ffotograffiaeth, portreadai Heimdal llên gwerin Norwyaidd mewn ffyrdd annaearol; llifai drwy dirwedd Cymru a Norwy gan oleuo fflachiadau o fyd natur a’r byd diwydiannol i ddweud storїau’r ffigyrau iasol yma.

Mae paentiadau Meredith yn perchenogi delweddau o’r wasg yn ymwneud a’r pwnc ffoaduriaid, gan ganolbwyntio ar straeon unigol. Wrth iddi bortreadu’r pobl hyn fel ffigyrau unigol, mae hi’n eu symud i ffwrdd o’u cyd-destun ysgrifenedig a’r delweddau catostoffig sydd wastad yn cyd-fynd yn y cyfryngau ac yn eu lle mae hi’n creu delwedd diragrith o ddynoliaeth.

 

Ynglŷn â’r Artistiaid

 

Mae Leah Meredith wedi ei lleoli yng Nghymru. Arddangosfeydd diweddar yn cynnwys 'Apathy Ends. 19/05/17', Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Campws Dinefwr (2017), 'Art and Artefact', Parc Treftadaeth Rhondda (2017), 'Re- Imagined Spaces', Tŷ Hywel, Bae Caerdydd (2016). 'CMYK Remix Portal', Coleg Celf Henffordd (2015). Mae Leah yn artist newydd addawol sydd wedi graddio’n ddiweddar o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Coleg Celf Abertawe.

Mae Henriette Heimdal wedi ei lleoli yn Norwy a Chymru. Arddangosfeydd diweddar yn cynnwys, ‘RE:Imagined’, Oriel Short Street (2017), ‘Llygaid Fress’, Royal Arcade Caerdydd (2017), ‘LAB-A’, Loosen Art (2016), ‘Selected works’, Amgueddfa Telemark (2016),  ‘Coleg Celf Abertawe Ffotograffiaeth’, Free Range a Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Campws Dinefwr (2016), ‘Eh.. Wow’, Oriel Elysium (2015), ‘On Photocopy’, Gŵyl Gelf ‘Fringe’ Caerfaddon (2015), ‘Arts Birthday’ Oriel Elysium (2015). Caiff Henriette ei chynrhychioli gan Millennium Images ac mae ar hyn o bryd yn astudio ar gyfer ei gradd Meistr ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Coleg Celf Abertawe.

Bydd trafodaeth panel yn digwydd ar Fedi 22ain 2-6yh. Bydd y panel yn cynnwys Caitlin Davies, yr artistiaid a gwahoddedigion. Mae’r diwgyddiad am ddim, ond bydd rhaid cadw lle o flaen llaw. I fwcio ar-lein cliciwch y ddolen. Neu ewch i’r Swyddfa Docynnau i gadw tocyn neu ffoniwch 029 2030440.

Mae ‘Derived from the Writtenj’ wedi ei guradu gan Caitlin Davies, Gwirfoddolwr Curadu yn Chapter. Mae’r arddangosfa yn rhan o’i hasesiad ar gyfer ei gradd Meistr mewn Curadu o Brifysgol Gorllewin Lloegr. 

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×