Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Mae Chapter ynghau dros dro. Rydym yn cynnig rhaglen o uchafbwyntiau a newyddion yn ddigidol drwy ein gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol. Fel elusen cofrestredig rydym yn cynhyrchu dros 80% o’n hincwm ein hunain a gall eich cefnogaeth helpu i ddiogelu dyfodol ein canolfan gelfyddydau. Os gwelwch yn dda cyfrannwch arlein, neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191. Diolch am eich cefnogaeth ac rydym yn edrych mlaen i’ch croesawu chi nol. Darllennwch ein diweddariad Coronafeirws llawn yma

Dysgu

  • CY
  • Dysgu

Dysgu

Mae Chapter yn darparu amrywiaeth ddatblygol o gyfleoedd ar gyfer pobl o bob oed i ddysgu, cyfranogi, ac ymwneud â holl agweddau ar ein rhaglen.

Rydym yn trefnu amrywiaeth uchelgeisiol o weithgareddau, o drafodaethau’n dilyn dangosiadau ffilm i weithdai plant, o grwpiau trafod i gyrsiau arbenigol. Rydym hefyd yn cynnal cannoedd o ddosbarthiadau bob mis, o ddawnsio bale ac ysgrifennu creadigol i dylino babanod a cherddoriaeth ‘monkey music’.

Dysgu