Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Mae Chapter ynghau dros dro. Rydym yn cynnig rhaglen o uchafbwyntiau a newyddion yn ddigidol drwy ein gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol. Fel elusen cofrestredig rydym yn cynhyrchu dros 80% o’n hincwm ein hunain a gall eich cefnogaeth helpu i ddiogelu dyfodol ein canolfan gelfyddydau. Os gwelwch yn dda cyfrannwch arlein, neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191. Diolch am eich cefnogaeth ac rydym yn edrych mlaen i’ch croesawu chi nol. Darllennwch ein diweddariad Coronafeirws llawn yma

Eich Ymweliad

Cyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau

Os ydych chi'n dod o'r Dwyrain (M4 o gyfeiriad Llundain) 

Gadewch yr M4 ar gyffordd 29 a dilynwch yr arwyddion at yr A48 (M). Parhewch ar yr A48 heibio Porth Caerdydd, Pentwyn, Dwyrain Caerdydd/Dociau a Chanol Caerdydd. Ewch ar hyd yr A48, fe basiwch chi archfarchnad fawr TESCO ar y chwith a Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd (Llandaf) ar y dde. Cymerwch y chwith nesaf - arwydd ffordd Llandaf / Llantrisant. Wrth y goleuadau traffig trowch i'r chwith. Wrth y set nesaf o oleuadau traffig, bydd angen i chi fod yn y lôn dde. Ewch yn syth yn eich blaen i Heol Llandaf. Fe ddewch chi i set arall o oleuadau traffig; ewch yn eich blaen yna trowch ar yr ail stryd i'r dde i Market Place. Mae tafarn y Butchers Arms ar y gornel ac fe welwch chi Chapter wedyn ar y dde. Mae maes parcio cyhoeddus mawr am ddim, ynghyd â mannau parcio i ddefnyddwyr anabl, yng nghefn yr adeilad. Mae parcio ychwanegol (gorlif) ar gael bob nos ar ôl 6pm ym maes parcio cyfagos Gwasanaethau Dysgu Cymunedol Caerdydd. 

Mae yna ambell le parcio rhad ac am ddim ar Market Place, o flaen Chapter. Byddwch yn ofalus wrth barcio yn y fan hon - mae rhai mannau sy'n edrych fel lleoedd parcio y tu ôl i linellau melyn dwbl. Mae llinellau melyn dwbl yn weithredol yn yr holl ardal y tu ôl i'r lleoedd hyn, gan gynnwys y palmant. Os croeswch chi'r rhain, felly, bydd eich car wedi'i barcio'n anghyfreithlon ac mae'n bosib y cewch chi docyn am barcio.

Map Of Canton

Eich Ymweliad