Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Eich Ymweliad

Prisiau

Prisiau

Mae mynediad i'r Oriel yn rhad ac am ddim ac mae prisiau tocynnau Theatr yn amrywio - gweler tudalen y digwyddiad perthnasol am fanylion.

Prisiau tocynnau Sinema (Prisiau ymlaen llaw/ar-lein mewn cromfachau)

Ar ôl 5pm

  • £7.90 (£7.20)
  • £5.80 (£5.10)
  • £5 (£4.50)

Cyn 5pm

  • £4.50 (£4)
  • £3.50 (£3)
  • £3 (£2.50)

Dydd Mawrth Dsigownt!

Tocynnau i bob un o'r prif ddangosiadau £4.40

Consesiynau

Mae'r gyfradd ddisgownt yn berthnasol i fyfyrwyr, pobl dros 60 oed, plant, y di-waith, pobl anabl, deiliaid cardiau MAX a Youthcard, Aelodau a deiliaid Cerdyn Chapter. Bydd angen i chi gyflwyno prawf o'ch cymhwyster i dderbyn y gyfradd ostyngol.

Nodwch os gwelwch yn dda - dim ond un disgownt y gellir ei ddefnyddio ar unrhyw un adeg * rydym yn hapus i dderbyn archebion ymlaen llaw ond ni allwn gadw tocynnau ir naill ochr * os cyrhaeddwch chin hwyr mae hin bosib y cewch chi'ch atal rhag mynychu eich digwyddiad.

Eich Ymweliad