Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Mae Chapter ynghau dros dro. Rydym yn cynnig rhaglen o uchafbwyntiau a newyddion yn ddigidol drwy ein gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol. Fel elusen cofrestredig rydym yn cynhyrchu dros 80% o’n hincwm ein hunain a gall eich cefnogaeth helpu i ddiogelu dyfodol ein canolfan gelfyddydau. Os gwelwch yn dda cyfrannwch arlein, neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191. Diolch am eich cefnogaeth ac rydym yn edrych mlaen i’ch croesawu chi nol. Darllennwch ein diweddariad Coronafeirws llawn yma

Eich Ymweliad

Prisiau

Prisiau

 

Sinema (2 Awst 2019)

Peak (Ar ôl 5pm)  Llawn £7.90  |  Consesiwn £6.00

Off-Peak (Cyn 5pm)  Llawn £7.90  | Consesiwn £4.00

Standard Discounts (per ticket)  Advance Booking 50p off  |  Ffrindiau Chapter £1.00 off

 

Oriel / Performiaddau

Mae mynediad i'r Oriel yn rhad ac am ddim ac mae prisiau tocynnau Theatr yn amrywio - gweler tudalen y digwyddiad perthnasol am fanylion. Mae'r gyfradd ddisgownt yn berthnasol i fyfyrwyr, pobl dros 60 oed, plant, y di-waith, pobl anabl, deiliaid cardiau MAX a Youthcard, Aelodau a deiliaid Cerdyn Chapter. Bydd angen i chi gyflwyno prawf o'ch cymhwyster i dderbyn y gyfradd ostyngol.

Nodwch os gwelwch yn dda - dim ond un disgownt y gellir ei ddefnyddio ar unrhyw un adeg * rydym yn hapus i dderbyn archebion ymlaen llaw ond ni allwn gadw tocynnau ir naill ochr * os cyrhaeddwch chin hwyr mae hin bosib y cewch chi'ch atal rhag mynychu eich digwyddiad.

Eich Ymweliad