Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Eich Ymweliad

Prisiau

Prisiau

 

Sinema (2 Awst 2019)

Peak (Ar ôl 5pm)  Llawn £7.90  |  Consesiwn £6.00

Off-Peak (Cyn 5pm)  Llawn £7.90  | Consesiwn £4.00

Standard Discounts (per ticket)  Advance Booking 50p off  |  Ffrindiau Chapter £1.00 off

 

Oriel / Performiaddau

Mae mynediad i'r Oriel yn rhad ac am ddim ac mae prisiau tocynnau Theatr yn amrywio - gweler tudalen y digwyddiad perthnasol am fanylion. Mae'r gyfradd ddisgownt yn berthnasol i fyfyrwyr, pobl dros 60 oed, plant, y di-waith, pobl anabl, deiliaid cardiau MAX a Youthcard, Aelodau a deiliaid Cerdyn Chapter. Bydd angen i chi gyflwyno prawf o'ch cymhwyster i dderbyn y gyfradd ostyngol.

Nodwch os gwelwch yn dda - dim ond un disgownt y gellir ei ddefnyddio ar unrhyw un adeg * rydym yn hapus i dderbyn archebion ymlaen llaw ond ni allwn gadw tocynnau ir naill ochr * os cyrhaeddwch chin hwyr mae hin bosib y cewch chi'ch atal rhag mynychu eich digwyddiad.

Eich Ymweliad