Estron

dydd Llun 14 Mai - dydd Mercher 16 Mai

Tocynnau

Estron

gan Hefin Robinson

Theatr Genedlaethol Cymru

mewn cydweithrediad ag Eisteddfod Genedlaethol Cymru a Theatrau Sir Gâr

Gliniadur, tun o siocledi Quality Street, ac awdur yn chwilio am ei ddrama mewn bydysawd diderfyn.

Mae digwyddiadau ysgytwol diweddar wedi troi byd Alun ben i waered, ond yn y tywyllwch mae’n ceisio cysur gan ymwelydd o fyd arall.

Drama newydd amgen ar gyfer y genhedlaeth hon gan un o’n hawduron ifanc mwyaf talentog, ac enillydd Medal Ddrama Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau, 2016. Llwyfannwyd Estron am y tro cyntaf yn y Cwt Drama, Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn, 2017. Dyma gyfle prin i weld gwaith buddugol y Fedal Ddrama ar daith genedlaethol.

Ro’n i’n ddagrau i gyd, a gwên lydan ar fy ngwep, pan saethais ar fy nhraed ar ei diwedd . . . Dyma ddrama bwerus . . . y mae’n rhaid ei phrofi 

Lowri Cooke

Mynediad ar gyfer y di-Gymraeg drwy gyfrwng SIBRWD – lawrlwythwch yr ap.

#Estron 

Tocynnau: £12/£10 

Oed 11+

Sgwrs wedi’r sioe yn dilyn perfformiad 7pm ar nos fawrth, 15fed

Tocynnau

"I was in tears, with a wide grin on my face, when I jumped to my feet at the end . . . This is a powerful play . . . that must be experienced"
Lowri Cooke

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×