Estron

dydd Llun 14 Mai - dydd Mercher 16 Mai

NEGES BWYSIG

The event has already taken place. You can enjoy this archived content, but you can no longer book tickets.

Estron

gan Hefin Robinson

Theatr Genedlaethol Cymru

mewn cydweithrediad ag Eisteddfod Genedlaethol Cymru a Theatrau Sir Gâr

Gliniadur, tun o siocledi Quality Street, ac awdur yn chwilio am ei ddrama mewn bydysawd diderfyn.

Mae digwyddiadau ysgytwol diweddar wedi troi byd Alun ben i waered, ond yn y tywyllwch mae’n ceisio cysur gan ymwelydd o fyd arall.

Drama newydd amgen ar gyfer y genhedlaeth hon gan un o’n hawduron ifanc mwyaf talentog, ac enillydd Medal Ddrama Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau, 2016. Llwyfannwyd Estron am y tro cyntaf yn y Cwt Drama, Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn, 2017. Dyma gyfle prin i weld gwaith buddugol y Fedal Ddrama ar daith genedlaethol.

Ro’n i’n ddagrau i gyd, a gwên lydan ar fy ngwep, pan saethais ar fy nhraed ar ei diwedd . . . Dyma ddrama bwerus . . . y mae’n rhaid ei phrofi 

Lowri Cooke

Mynediad ar gyfer y di-Gymraeg drwy gyfrwng SIBRWD – lawrlwythwch yr ap.

#Estron 

Tocynnau: £12/£10 

Oed 11+

Sgwrs wedi’r sioe yn dilyn perfformiad 7pm ar nos fawrth, 15fed

"I was in tears, with a wide grin on my face, when I jumped to my feet at the end . . . This is a powerful play . . . that must be experienced"
Lowri Cooke

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×