Festival of Voice: Every Song I've Ever Written - Band Night

dydd Sadwrn 9 June

NEGES BWYSIG

The event has already taken place. You can enjoy this archived content, but you can no longer book tickets.

Festival of Voice: Every Song I've Ever Written - Band Night

Prosiect yw Every Song I’ve Ever Written am gof, hanes, pethau sy’n bodoli a ddim yn bodoli, cyfansoddi, y rhyngrwyd a diwylliant pop. 

Rhwng 1985 a 2004, bu Jacob Wren, cyd-gyfarwyddwr artistig PME-ART, yn cyfansoddi caneuon. Llawer iawn o ganeuon. Ar y pryd, prin fod neb wedi’u clywed, ac felly mewn un ffordd, dydy'r caneuon hynny ddim yn bodoli eto. O roi’r cyfan ynghyd, nod Every Song I’ve Ever Written yw gofyn cwestiynau am ystyr caneuon ar y rhyngrwyd, ac am natur cyfansoddi caneuon heddiw mewn gwirionedd. 

Mae’r caneuon hyn yn creu portread anfwriadol o ieuenctid Jacob, ac ar yr un pryd yn croniclo hanes diweddar o un safbwynt penodol. Yn ystod y perfformiad hwn, bydd pump o fandiau Caerdydd yn perfformio un o ganeuon Jacob. Ar ôl pob fersiwn, bydd Jacob yn 

cyfweld â’r band ac yn eu holi am y profiad o ganu’r gân, a bydd y Band hefyd yn gallu holi Jacob am y profiad o’i chyfansoddi. 

Bydd Jacob hefyd yn perfformio ar ei ben ei hun ar 8 Mehefin 2018. 

Os hoffech chi fod yn rhan o elfen ar-lein y prosiect hwn, fe allwch chi recordio eich fersiwn eich un o un o’r caneuon hyn, ei newid, a’i pherchnogi. Os hynny dilynwch y cyfarwyddiadau ar y wefan: www.everysongiveeverwritten.com/en/upload-your-version

Tocynnau: £14 

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×