Ffrindiau Chapter

Ymunwch â Ffrindiau Chapter a mwynhewch amrywiaeth o gynigion arbennig — fel gostyngiadau ar bris tocynnau ac yn ein caffi bar a gwahoddiadau i ddigwyddiadau arbennig fel rhagolygon yn yr oriel a premières ffilm.

Bob blwyddyn mae ein ffrindiau'n cyfrannu swm rhyfeddol o £20,000 drwy gyfrwng eu tanysgrifiadau. Mae hynny’n ein helpu ni i ddenu’r artistiaid rhyngwladol gorau i Gaerdydd, i gefnogi a meithrin talentau lleol ac i gynnig rhaglen addysg gynhwysfawr sy’n cyrraedd dros 600 o bobl ifainc bob blwyddyn.

Mae gwahanol lefelau ein cynllun Ffrindiau yn golygu y gallwch chi ddewis y raddfa iawn i chi a manteisio ar fwy o’r pethau r’ych chi’n eu mwynhau yn Chapter. Bydd eich cerdyn aelodaeth hefyd yn gweithio fel cerdyn CL1C — cynllun teyrngarwch Chapter: byddwch yn derbyn 10 pwynt am bob £1 a wariwch yn y swyddfa docynnau. Mae pob pwynt yn werth 1c — gallwch ddefnyddio’r cynilion i brynu tocynnau ar gyfer unrhyw un o ddigwyddiadau Chapter.

Dyma’r holl fanteision sydd ar gael:

Ffrind Efydd

£25 Aelodaeth Sengl | £35 Aelodaeth ar y Cyd | £20 Disgownt Sengl | £30 Disgownt Aelodaeth ar y Cyd

 • Prisiau gostyngol ar bob tocyn Theatr a Sinema
 • Cylchlythyr ecsgliwsif i aelodau**
 • Cylchgrawn misol Chapter**
 • Gwahoddiadau i ddigwyddiadau arbennig

Ffrind Arian

£35 Aelodaeth Sengl | £45 Aelodaeth ar y Cyd | £30 Gostyngiad | £40 Gostyngiad Aelodaeth ar y Cyd

 • Holl fudd-daliadau Aelodaeth Efydd, ynghyd â...
 • 10% oddi ar fwyd a diod yn ein Caffi Bar a Caffi Sïo
 • Cyfle i archebu diodydd ar gyfer yr egwyl (sioeau Theatr) ymlaen llaw

Ffrind Aur

£45 Aelodaeth Sengl | £55 Aelodaeth ar y Cyd | £40 Gostyngiad | £50 Gostyngiad Aelodaeth ar y Cyd

 • Holl fudd-daliadau Aelodaeth Efydd, ynghyd â...
 • 15% oddi ar fwyd a diod yn ein Caffi Bar a Caffi Sïo
 • 10% oddi ar brintiau argraffiad cyfyngedig gan artistiaid a chatalogau arddangosfeydd
 • Cyfle i archebu diodydd ar gyfer yr egwyl (sioeau Theatr) ymlaen llaw
 • Gwahoddiad i Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol Chapter* a chopi cyfarch o’n cyfrifon blynyddol

I ymaelodi â'r cynllun Ffrindiau, cliciwch fan hyn neu, am fwy o wybodaeth, e-bostiwch jennifer.kirkham@chapter.org.

* Mae atebolrwydd aelodau o Chapter, Caerdydd Cyf, wedi ei gyfyngu i £1. Mae Aelodaeth Aur yn aelodaeth trwy danysgrifiad tra bod y lefelau Arian ac Efydd yn fathau o aelodaeth nad ydyn nhw’n cynnwys hawliau pleidleisio. Adroddiad Blynyddol ar gael i aelodau aur ar gais.

**Caiff y cylchlythyr, y cylchgrawn ac adroddiadau blynyddol eu danfon yn electronig oni ofynnir am gopi caled. Cysylltwch â Jennifer Kirkham: jennifer.kirkham@chapter.org / 029 2035 3741 – os gwelwch yn dda

Os ydych chi’n prynu aelodaeth ar y cyd, rhaid i’r ddau aelod fod yn byw yn yr un tŷ

Newyddion Chapter

 • e-amserlen Chapter

  Cofrestrwch i dderbyn yr e-amserlen wythnosol.

  More info

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×