Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

  • CY
  • Gŵyl Fampirod 2022

Gŵyl Fampirod 2022

Mercher 22 Mehefin - Gwener 24 Mehefin

Ymunwch â ni mewn digwyddiad tywyll i bobl greadigol fampiraidd ryngwladol  i ddathlu un o’r mythau mwyaf diddorol yn y byd. 

Chwe blynedd yn ôl, y weledigaeth ar gyfer IVFAF (neu VampFest) oedd dod â phobl greadigol ynghyd o faes ffilm, llenyddiaeth, academia a’r celfyddydau perfformio er mwyn uno’r ffurfiau yma ar gelfyddyd yng nghalon ganoloesol anhygoel Transylvania. Ers hynny, mae’r ŵyl wedi tyfu, ac mae FilmFreeway wedi gosod yr ŵyl yn eu rhestr o 100 o wyliau gorau’r byd ers pedair blynedd bellach. 

 

Nawr, mae pla a rhyfel wedi gyrru VampFest o’i chadarnle yn Transylvania i wlad y Dracul (Draig)   Cymru. Mae bellach wedi dod o hyd i gartref newydd yn sinema fwyaf cŵl Caerdydd  Chapter  a’r ysblander gothig ysblennydd cyfagos, plasty Cwrt Insole. 

 

Mae’r ŵyl yn cynnwys ffilmiau newydd, gan gynnwys ffilm newydd Juliet (Drusilla) Landau; dangosiadau pen-blwydd y clasuron fampir Nosferatu a Dracula 72AD a gyflwynir gan un o  feirniaid ffilmiau arswyd gorau Prydain a’r awdur fampir Kim Newman; sesiynau holi ac ateb gyda gwneuthurwyr ffilm (gan gynnwys dolen fideo fyw gyda Juliet Landau o Hollywood); sgyrsiau; gemau; dosbarthiadau meistr a phartïon.