Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Rydyn ni ar agor! Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, rydyn ni wedi gwneud rhai newidiadau i’ch cadw chi’n ddiogel, gan gynnwys pellter cymdeithasol o 2 fedr, Tracio ac Olrhain, mynediad drwy’r drysau blaen yn unig, a seddi dynodedig yn ein sinemâu a’n theatrau. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma

  • CY
  • Gŵyl Ffilmiau Fach Caerdydd

Gŵyl Ffilmiau Fach Caerdydd  

Mae Gŵyl Ffilmiau Fach Caerdydd, a sefydlwyd yn 2012, yn cefnogi gwneuthurwyr ffilm newydd a ffilmiau cyllideb isel, gan ddefnyddio gwahanol lefydd ledled Caerdydd bob blwyddyn. Maen nhw’n dangos gwaith gan rai o’r gwneuthurwyr ffilm newydd mwyaf cyffrous, ac yn cefnogi pobl sydd eisiau mynd i mewn i’r diwydiant sgrin.  

Dewch i gwrdd â’r tîm ar ein noson agoriadol ar nos Sadwrn 2 Hydref yn ein Digwyddiad Rhwydweithio Ffilm, sef gofod rhwydweithio anffurfiol ac ymlaciol lle gallwch gwrdd â chyfoedion, creu cysylltiadau, a gwrando ar ein siaradwyr gwadd yn trafod eu taith at lwyddiant yn y diwydiant ffilm yng Nghymru.