Gair o Gariad

dydd Llun 6 Awst - dydd Gwener 10 Awst

NEGES BWYSIG

The event has already taken place. You can enjoy this archived content, but you can no longer book tickets.

Gair o Gariad

Theatr Bara Caws

“Mae cerddoriaeth yn llenwi gofod rhwng pobol”

Yn anad yr un sioe arall mae Gair o Gariad yn wahanol iawn i’r un sioe arall fyddwch wedi ei gweld.  Bydd Lleuwen a Rhodri yn eich croesawu a’n cynnig gwydriad o win neu ddŵr pefriog i chi wrth i chi gyrraedd, ac yna cewch ddilyn stori garu’r ddau wrth iddynt sgwrsio â’i gilydd drwy gerddoriaeth. Ond yr hyn sy’n gwneud y cyflwyniad yn un cwbl gyffrous yw’r ffaith fod y rhan helaeth o’r sioe’n cael ei chreu’n arbennig bob nos yn sgil ceisiadau am ganeuon sy’n cael eu cyflwyno o flaen llaw gan ein cynulleidfaoedd.  Gall y ceisiadau bendilio o’r dwys i’r doniol, o’r melys i’r chwerw, a phob un yn cyfrannu at berfformiad unigryw a chwbl berthnasol i bob cynulleidfa unigol.  A gallant gael eu cyflwyno i unrhywun – yn ŵr, gwraig, cariad, ffrind, mam, tad, nain, taid, cath, ci ayb ayb – efallai fod rhywun yn dathlu pen-blwydd, neu’ch bod yn dathlu pen-blwydd priodas ar noson un o’r perfformiadau?

Does dim rhaid cyflwyno cais os am weld y sioe, ond yn sgil ei pherfformio llynedd ‘roedd pawb yn dweud eu bod naill ai’n difaru nad o’n nhw wedi gwneud, neu nad o’n nhw wedi ‘sgwennu ceisiadau mwy manwl!

www.theatrbaracaws.com/portfolio/gair-o-gariad-2018 

Pytiau o geisiadau:

… i Phyllis er cof am Merêd… Diolch – Er imi ei gweld yn ddiweddar mi anghofish i ddeud hynny…

…Mam, mae hi’n fis Mai eto, a dwi isho i chi wybod mod i’n cofio…

… i’r ardal arbennig yma ‘da ni’n byw ynddi.

…i ‘ngŵr… dwi’n cofio teimlo bod y gwaethaf drosodd, a bod y gwanwyn yn dod…

…Diolch Dad am fod yn chi…Diolch am ganu i mi pan o’n i’n methu cysgu ar ben fy hun.

…Wel, hon ‘di’r gân ora’n y byd, felly dwi’n ‘i dedicatio hi i fi’n hun!

Gair gan y gynulleidfa:

…Wel sôn am siwrne o brofiadau, o chwerthin afreolus ac embaras pur, i atgyfodi hen atgofion hir-golledig…Gadawodd pawb â llygaid sgleiniog, a gwên lygad yr un…

…welais i focsus o tissues yn cael eu pasio rownd y byrddau sawl gwaith, a cafodd y gynulleidfa ei chyffwrdd yn emosiynol gan y sioe…

 

Perfformwyr: Lleuwen Steffan a Rhodri Sion

Cyfarwyddo: Betsan Llwyd

Technegwyr: Berwyn Morris-Jones, Emyr Morris-Jones

Tocynnau: £12/£10

 

Mae’r cynhyrchiad yn Gymraeg, ond mae o’n weledol dros ben a bydd crynodeb Saesneg ar gael.

Mae’r perfformiad yn rhan o Eisteddfod 2018

 

 

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×