Nod Canolfan Ffilm Cymru (CFfC) ydy cyflwyno rhagor o ffilmiau i ragor o bobl mewn rhagor o leoedd. Rydyn ni’n un o naw Canolfan Ffilm ar draws y DU a ffurfiwyd yn 2013 fel rhan o’r fenter flaengar Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm BFI Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN).

Penodwyd Chapter yn Gorff Arweiniol Canolfan Ffilm dros Gymru gyda’r genhadaeth o gyflwyno profiadau ffilm newydd i gynulleidfaoedd ar draws y genedl a thu hwnt.

Mewn partneriaeth gyda’n sinemau, canolfannau celfyddydol, lleoliadau cymunedol, cymdeithasau, gwyliau ac ymarferwyr ffilm ehangach, nod Canolfan Ffilm Cymru ydy dathlu a chefnogi’r sector ffilm diwylliannol bywiog yma yng Nghymru, gan gydweithio i ehangu a chynyddu dewis i gynulleidfaoedd, waeth ble maen nhw’n byw.

Rydym wedi derbyn £200,000 y flwyddyn am bedair blynedd i fuddsoddi mewn prosiectau arddangos sy’n adeiladu ac yn cynnal cysylltiadau gydag addysg, archif, doniau a digwyddiadau arbennig sy’n cael eu llywio gan anghenion y gynulleidfa ac sy’n dathlu ein treftadaeth ddiwylliannol ehangach.

Gan weithio gyda chyrff ar draws Cymru, y DU ac Ewrop, yn cynnwys y FAN ehangach, fe fydd y Ganolfan yn sicrhau darpariaeth rhaglenni gweithgaredd perthnasol, arloesol a heriol ar gyfer Cymru gyfan.

Mae ein gwe-fan newydd yn cael ei diweddaru'n rheolaidd ac yn cynnwys y newyddion diweddaraf, a gwybodaeth am gyfleoedd ac adnoddau a fydd yn ddefnyddiol i chi gobeithio - cliciwch fan hyn i ymweld â'n safle newydd.

Yn falch o fod yn bartner i

Newyddion Chapter

  • e-amserlen Chapter

    Cofrestrwch i dderbyn yr e-amserlen wythnosol.

    More info

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×