Rhagor O Bobl, Rhagor O Leoedd, Rhagor O Ffilmiau

Cefnogi gwaith arddangoswyr, cynnig ysbrydoliaeth, cefnogaeth a chynhwysiant, dod â ffilmiau Prydeinig a rhyngwladol i gynulleidfaodd ar draws Cymru a’r DU.

Mae Canolfan Ffilm Cymru yn un o'r wyth Canolfan  Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN) DU gyfan, a gyllidir gan y Sefydliad Ffilm Prydeinig (BFI) o 2018-22 fel rhan o'r strategaeth BFI 2022 gyda Chapter wedi'i benodi fel y Corff Arweiniol Canolfannau Ffilm (FHLO) yng Nghymru. Rydym yn cefnogi cyrff sydd yn dangos ffilmiau, drwy ymchwil, hyfforddiant a chefnogaeth prosiect datblygu cynulleidfaoedd. Ers sefydlu Canolfan Ffilm Cymru yn 2013 rydym wedi cefnogi dros 195 o brosiectau sinema a chyrraedd dros 388,000 o aelodau cynulleidfa. Mae’r canolfannau eraill yn Llundain, Canolbarth Lloegr, Gogledd Iwerddon, De Orllewin Lloegr, yr Alban, Gogledd a De Ddwyrain Lloegr, ac rydym yn gweithio gyda nhw ar fentrau ffilm DU gyfan.

Rydym yn gweithio gyda dros 280 o sinemau, canolfannau celf, lleoliadau cymunedol, cymdeithasau, gwyliau ac ymarferwyr ffilm ehangach yng Nghymru i ddatblygu dulliau dyfeisgar a chynhwysol i bobl ar draws Cymru gael mynediad i sinema annibynnol Prydeinig a rhyngwladol. Mae hyn yn cynnwys prosiectau fel Roald Dahl ar Ffilm,Rhwydwaith Ffilmiau Hoyw DU a'n strategaeth Gwnaethpwyd yng Nghymru, sydd yn gweithio i hyrwyddo ffilmiau gyda chysylltiadau Cymreig .  

Rydym yn falch o arwain y Strategaeth Sinema Cynhwysol ar ran BFI FAN. Mae cynhwysiant wrth galon yr hyn a wnawn, yn hyrwyddo amrywiaeth ein cynulleidfa a rhwydwaith arddangos eclectig. Rydym yn cydnabod arwyddocad ffilm i gymunedau gwledig ynysig a chynulleidfaoedd ifanc yng Nghymru. Gyda’n gilydd fe fyddwn yn dathlu grym ffilmiau i greu partneriaethau cadarnhaol, sgiliau newid bywyd a gwerth sylfaenol ffilmiau fel treftadaeth a ffurfiau celf, yn hyrwyddo Cymru fel conglfaen ar gyfer diwylliant ffilm.

Ydych chi'n dangos ffilmiau ac eisiau dysgu rhagor am y gefnogaeth sydd ar gael i chi? Oes gennych chi ddiddordeb mewn ffilm yng Nghymru? Mae ein gwe-fan yn cael ei diweddaru'n rheolaidd ac yn cynnwys y newyddion diweddaraf, a gwybodaeth am gyfleoedd ac adnoddau a fydd yn ddefnyddiol i chi gobeithio - cliciwch fan hyn i ymweld â'n safle.

 

Yn falch o fod yn bartner i

Newyddion Chapter

  • e-amserlen Chapter

    Cofrestrwch i dderbyn yr e-amserlen wythnosol.

    More info

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×