The Giant Who Had No Heart in his Body

dydd Gwener 22 Rhagfyr - dydd Sadwrn 23 Rhagfyr

NEGES BWYSIG

The event has already taken place. You can enjoy this archived content, but you can no longer book tickets.

The Giant Who Had No Heart in his Body

Theatr Likely Story

Un tro roedd yna Agi… roedd yna hefyd Dot.

Mae Agi a Dot yn by war lwyfan yn yr awyr, yn fri uwch ben y cymylau.

Maen nhw’n ddalwyr storiau. Maen nhw’n dal straeon yn y gwynt.

Mae’n rhaid i rywun wneud, neu bydden nhw’n denyg fel arall!

Mae Dot ac Agi wrth eu boddau’n dal straeon.

Tydyn nhw erioed wedi dwedu stori eu huanin o’r blaen.

Heddiw mae rhywbeth yn wahanol am y gwynt, maen nhw’n teimlo newid yn yr aer.

Heddiw maen nhw’n dweud stori!

Stori am gyfeillgarwch, dewrder, antur, brân ymbarél, calon cawr a hwyaden wirion gan fod pob stori angen hwyaden wirion. Tybed â wnawn nhw’n iawn? A fydden nhw mewn trwbwl? A gaiff y cawr ei galon yn ôl? Does dim ond un ffordd i ddargandod hyn i gyd.

Daw Theatr Likely Story eu harddull unigryw o adrodd straeon i’r stori dylwyth teg Norwyaidd. Sioe ddigri a chynnes i fwynhau â’r teulu oll. Gyda cherddoriaeth gwreiddiol, pypedau cain a taenelliad o hud!

Tocynnau: £5

£17 tocyn teulu (4 tocyn gan gynnwys o leiaf 1 plentyn.) Ffoniwch ein Swyddfa Docynnau ar 029 2030 4400 i archebu.

Hyd: oddeutu 1 awr 

Er fod hon yn sioe wedi ei anelu at oedrannau 7+ mae o'n gomedi sy'n addas i bob oedran. 

Dehongliad BSL gan Julie Doyle ar ddydd Gwener 22ain am 6yh. 

Os hoffech chi ddod i weld sioe arbennig gyda'ch hysgol a chymryd rhan mewn gweithdy yn dilyn y sioe ar Ddydd Mercher 20 am 10yb, cysylltwch â alice.burrows@chapter.org. £200 fydd y gost i weld y perfformiad ac i gymryd rhan yn y gweithdy. Ffordd berffaith i orffen y tymor! 

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×