Gwneud Pethau / Derbyn Pethau

Rydym yn gwobrwyo ein cefnogwyr ffyddlonaf, a’r mwyaf a wnewch, y mwyaf a gewch. Hyfryd.

Felly, beth mae angen i chi ei wneud? Cymerwch gerdyn CL1C gan un o’n pobl glên yn y swyddfa docynnau neu cofrestrwch pan fyddwch yn prynu tocynnau ar-lein. Fe gewch eich annog i wneud hynny tua diwedd y broses brynu.

Mae’n hawdd iawn cael eich cerdyn, ac yna bydd modd i chi gael pwyntiau bob tro y byddwch yn ymweld.

Unwaith y byddwch wedi cofrestru, cyflwynwch eich cerdyn yn y Swyddfa Docynnau pan brynwch eich tocynnau sinema neu theatr, a bydd eich pwyntiau yn cael eu hychwanegu’n awtomatig.  Ar-lein, gallwch wirio eich cyfrif, a bydd modd i chi weld faint o bwyntiau Cerdyn CL1C sydd gennych, a dechrau cynllunio sut i’w gwario.  Mae modd i chi hefyd gael pwyntiau pan fyddwch yn prynu unrhyw beth o’n siop yn y Swyddfa Docynnau.

Mae nifer o ffyrdd y gallwch gasglu pwyntiau’n gyflymach – felly cadwch olwg bob amser am gynigion arbennig Cerdyn CL1C a’n hyrwyddiadau Pwyntiau Dwbl rheolaidd.

Yma’n fuan: Gwneud mwy, cael mwy byth

Yn fuan, bydd modd i chi gael pwyntiau os byddwch yn cyfrannu at y safle, yn adolygu beth welsoch chi, neu’n argymell pethau i ffrindiau. Arbennig. 

Newyddion Chapter

  • e-amserlen Chapter

    Cofrestrwch i dderbyn yr e-amserlen wythnosol.

    More info

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×