Gwybodaeth Alergedd

Rydym yn fwy na pharod i addasu’r fwydlen arferol i’ch anghenion dietegol, a dyma restr o’r eitemau y gallwch eu harchebu o’r fwydlen.

Cofiwch: Ni allwn warantu statws eitemau heb wenith, glwten na chnau gan fod y bwyd yn cael ei wneud mewn cegin sy’n defnyddio cynnyrch gwenith a chnau.

Prif Gwrs

 • Sbageti heb glwten na chynnyrch llaeth gyda llysiau wedi’u rhostio a saws Napoli cartref, gyda salad berwr ar ei ben – heb glwten, cynnyrch llaeth na chnau
 • Salad caws gafr – heb glwten
 • Salad halomi - heb glwten
 • Byrger falafel cartref (rydym yn defnyddio blawd Doves heb glwten i siapio’r gymysgedd at ei gilydd) a sglodion heb glwten heb rôl gyda salad ychwanegol – heb glwten, cynnyrch llaeth na chnau  
 • Byrger cig eidion cartref o Gymru (yn cynnwys mwstard Dijon) gyda salsa cartref a sglodion tenau, heb rôl gyda salad ychwanegol - heb glwten, cynnyrch llaeth na chnau  
 • Byrger ciw iâr â sbeisys harissa gyda sglodion tenau heb rôl - heb glwten, cynnyrch llaeth na chnau  
 • Salad cynnes o ffa cymysg, betysen wedi’i rhostio a sgwash (yn cynnwys hadau pwmpen) - heb glwten na chynnyrch llaeth
 • Stecen rymp 10 owns gyda madarchen y maes wedi’i grilio, tomato a sglodion - heb glwten, cynnyrch llaeth na chnau
 • Mae’r tatws pob i gyd heb glwten na chnau (ac eithrio llenwadau tsili cig neu lysiau)
 • Dim ond tatws pob â llenwadau hwmws a ffa pob sydd heb gynnyrch llaeth

Yn ychwanegol

 • Hwmws cartref gyda llysiau amrwd - heb glwten, cynnyrch llaeth na chnau  
 • Nachos gyda chaws, salsa cartref, hufen sur a tsilis jalapenos ar ei ben - heb glwten na chnau
 • Olifau wedi’u piclo - heb glwten, cynnyrch llaeth na chnau 
 • Sglodion main (wedi cael eu coginio mewn ffrïwr ar wahân) - heb glwten, cynnyrch llaeth na chnau  
 • Mae’r cawl yn £3.50 heb rôl- heb gynnyrch llaeth na glwten
 • Salad bach- heb glwten, cynnyrch llaeth na chnau

Byrbrydau

 • Bisgedi heb glwten a fegan Doves
 • Crimpen Sesame
 • Siocled – heb glwten
 • Creision go iawn
 • Teisen frau, caramel a siocled heb glwten
 • Browni heb glwten

 

 

 

 

Newyddion Chapter

 • e-amserlen Chapter

  Cofrestrwch i dderbyn yr e-amserlen wythnosol.

  More info

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×