Gwybodaeth + Prisiau Tocynnau

Dyma brisiau tocyn Sinema ar hyn o bryd. Mae mynediad i'r Oriel yn rhad ac am ddim ac mae prisiau tocynnau Theatr yn amrywio - gweler tudalen y digwyddiad perthnasol am fanylion.

Prisiau tocynnau Sinema

Prisiau ymlaen llaw/ar-lein mewn cromfachau.

Ar ôl 5pm

 • £7.90 (£7.20)
 • £5.80 (£5.10)
 • £5 (£4.50)

Cyn 5pm

 • £4.50 (£4)
 • £3.50 (£3)
 • £3 (£2.50)

DYDD MAWRTH DISGOWNT!

Tocynnau i bob un o'r prif ddangosiadau £4.40

Consesiynau

Mae'r gyfradd ddisgownt yn berthnasol i fyfyrwyr, pobl dros 60 oed, plant, y di-waith, pobl anabl, deiliaid cardiau MAX a Youthcard, Aelodau a deiliaid Cerdyn Chapter. Bydd angen i chi gyflwyno prawf o'ch cymhwyster i dderbyn y gyfradd ostyngol.

Nodwch os gwelwch yn dda - dim ond un disgownt y gellir ei ddefnyddio ar unrhyw un adeg * rydym yn hapus i dderbyn archebion ymlaen llaw ond ni allwn gadw tocynnau ir naill ochr * os cyrhaeddwch chin hwyr mae hin bosib y cewch chi'ch atal rhag mynychu eich digwyddiad.
 

Newyddion Chapter

 • e-amserlen Chapter

  Cofrestrwch i dderbyn yr e-amserlen wythnosol.

  More info

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×