Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

O ganlyniad i COVID-19, mae ein hadeilad ar gau am y tro. Byddwn ni'n monitro diweddariadau gan Lywodraeth Cymru ac yn rhoi gwybod i chi beth yw ein cynlluniau drwy ein cylchlythyron, ein gwefan, a'r cyfryngau cymdeithasol. Rydyn ni'n edrych ymlaen at adeg pan fydd modd i ni eich croesawu chi'n ôl. Tan hynny, rydyn ni'n cynnig ein rhaglen ar-lein, felly cadwch lygad ar y dudalen Digwyddiadau. Gyda'ch cefnogaeth chi, gallwn barhau i weithredu a diogelu ein dyfodol. Diolch.

  • CY
  • Gwyl Ffilmiau WATCH-AFRICA CYMRU 2021

Gwyl Ffilmiau Dod ag Affrica i Gymru​ | 19 - 28 Chwefror

Mae Gwyl Ffilmiau WATCH-AFRICA CYMRU yn cynnig profiad Affricanaidd unigryw i'w fwynhau o'ch cartref clud. Mae'r ŵyl bellach yn ei nawfed blwyddyn, a bydd gŵyl ar-lein eleni yn arddangos 10 teitl, sesiynau holi ac ateb byw, a gweithdai ar themâu Hunaniaeth, Comedi, Llên Gwerin, Cerddoriaeth, a mwy...

Bydd modd prynu pob ffilm a'u gwylio ar Chwaraewr Chapter. For details of the full programme and to book tickets for each event, please see the information below. You'll need to register your interest for the workshops and Q&As via Eventbrite with Watch-Africa Cymru (www.watch-africa.co.uk)

WATCH-AFRICA Cymru yw Gŵyl Ffilmiau Affricanaidd flynyddol Cymru, sy'n dathlu'r gorau o fyd sinema Affrica. Fe'i lansiwyd yn 2013, ac mae'r ŵyl yn cynnig llwyfan i ffilmiau, celf a diwylliant Affrica yng Nghymru.