Hollti

dydd Iau 19 Hydref - dydd Gwener 20 Hydref

NEGES BWYSIG

The event has already taken place. You can enjoy this archived content, but you can no longer book tickets.

Hollti

gan Manon Wyn Williams

Dim y ni sy efo gafal ar y tir, ond y tir sy efo gafal arnan ni.”

Mae datblygiadau ar y gweill i greu atomfa newydd ar Ynys Môn. Ond pa effaith gaiff yr Wylfa Newydd ar ei chymdogion agosaf wrth i beiriant mawr cyfalafiaeth geisio llyncu fferm sydd wedi bod yng ngofal yr un teulu ers cenedlaethau?

Oes gennym ni ddewis? Sut arall fedrwn ni ofalu na fydd y golau’n diffodd? Ac onid oes gwir angen y swyddi?

Dyma ddrama air-am-air newydd a beiddgar am hawl ein cymunedau i lunio’u dyfodol eu hunain.

Gyda sgript wedi’i chreu o gyfweliadau gyda thrigolion lleol, daw cast o wynebau cyfarwydd â’r dadleuon yn fyw.

  • Cyfarwyddwr: Sarah Bickerton (cyfarwyddwr Nansi, Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau, 2015).
  • Cast: Siw Hughes, Gwyn Vaughan Jones, Dafydd Emyr, Sion Pritchard, Iwan Charles, Steffan Harri, Lowri Gwynne.
  • Yn seiliedig ar syniad gwreiddiol gan Sarah Bickerton a Marred Glynn Jones.

#Hollti

Mynediad ar gyfer y di-Gymraeg drwy gyfrwng SIBRWD – lawrlwythwch yr ap.

Tocynnau: £12/£10 

+ Byddwn yn cynnal sesiwn holi ac ateb ôl sioe nos Iau 19 Hydref, gyda Jon Gower yn cadeirio. 

Nodwch bydd y perfformiadau yn yr Atrium, Caerdydd CF24 2FN

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×