How To Be Brave

dydd Mercher 13 Mawrth - dydd Sadwrn 16 Mawrth

NEGES BWYSIG

The event has already taken place. You can enjoy this archived content, but you can no longer book tickets.

How To Be Brave

Performed by Dirty Protest | Written by Siân Owen

Beth fedrem ni ei gyflawni pe buasem ond yn harneisio grym llwch y sêr a’r uwchnofa o’n mewn?

Mae Katie yn gwbwl benderfynol na fydd ei merch ifanc fyth yn colli’r hud grymus a ffyrnig a oedd ganddi pan ddaeth i’r byd yn gyntaf oll, ac fe aiff ati i lunio llawlyfr â’r enw Sut i Fod yn Ddewr.

Mae’r ddrama newydd sbon hon ar gyfer un actor yn dilyn taith Katie wrth iddi farchogaeth ar ei beic BMX o gwmpas Casnewydd er mwyn dod i ddeall yn well beth sy’n greiddiol i’w hanfod. Trwy wrando ar y lleisiau o fewn y ddinas ei hun nas clywir fel arfer, mae’n dechrau pendroni ynghylch yr hyn y gall y menywod a aeth o’i blaen ei dysgu iddi hi ynghylch bod yn ddewr mewn byd sy’n newid mor chwim ac yn peri penbleth i ni sy’n byw ynddo.

Dyma stori garu fendigedig oddi wrth yr awdur Siân Owen, ar gyfer Casnewydd -  y ddinas a’i gwnaeth.

All performances will be closed captioned.

 

"There are few people making theatre this exciting in Wales today "
The Guardian

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×