Mae ein hystafelloedd yn llawn hyd nes diwedd mis Ionawr 2019 a ni fyddwn yn derbyn rhagor o archebion. Byddwch yn medru archebu unwaith eto yn fuan ym mis Ionawr 2019, cadwch lygaid ar y dudalen hon am ragor o wybodaeth.  

 

 • Hurio Ystafelloedd

  Rydym yn cynnig nifer o fannau hyblyg i’w hurio, sy’n addas i bopeth, o gynadleddau, cyfarfodydd a darlithoedd i ddangosiadau personol o ffilmiau, gigs byw, tynnu lluniau fideo a phartïon preifat.

  More info
 • Cynadleddau

  Mae ein sinemâu a'n theatr yn gallu croesawu hyd at 180 o bobl ar gyfer darlithoedd, cyflwyniadau, dangosiadau, sesiynau holi-ac-ateb a l

  More info
 • Arlwyo

  Mae ein caffi yn cynnig nifer o ddewisiadau arlwyo blasus ar gyfer eich digwyddiad, ac rydym yn fwy na pharod i drafod bwydlenni arbennig

  More info
 • Mapiau + Cyfarwyddiadau

  Mae Chapter yn Nhreganna, y tu ôl i Cowbridge Road East, rhwng Heol Llandaf a Heol y Farchnad.

  More info

Newyddion Chapter

 • e-amserlen Chapter

  Cofrestrwch i dderbyn yr e-amserlen wythnosol.

  More info

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×