Hurio Ystafelloedd

Bydd ein cyfleusterau o’r radd flaenaf, ynghyd â’n gallu technegol a’n staff cyfeillgar yn eich helpu i gynnal digwyddiad cysurus, arbennig a chofiadwy. Mae cysylltiad diwifr ar gael ym mhrif rannau’r adeilad a’r rhan fwyaf o’r mannau sydd ar gael i’w hurio. Holwch am ragor o fanylion pan fyddwch yn archebu.


MAN CYNTAF

Yr ystafell fwyaf poblogaidd i’w hurio, sy’n hygyrch, yn helaeth, wedi’i goleuo’n dda ac yn groesawgar.

PWYNT CYFRYNGAU

Ystafell boblogaidd a hyblyg i fyny’r grisiau, sy’n cynnwys bar. Mae’r Pwynt Cyfryngau sydd newydd gael ei ailwampio yn addas ar gyfer cynadleddau a gweithdai, ond mae hefyd yn newid yn far cartrefol neu’n lle bach ar gyfer perfformiadau.

YR YSTAFELL GYFFREDIN

Addas ar gyfer ymarferion dawns a theatr, ffilmio, dosbarthiadau ymarfer corff a chrefft ymladd.

STIWDIO DAWNS

Mae gan ein Stiwdio Dawns lawr ystwyth arbennig, bariau a drychau hyd llawn.

YSTAFELL SWAS

Man ymarfer mawr sy’n cael digon o awyr.

YSTAFELLOEDD CYFARFOD 1 A 2

I fyny’r grisiau o brif dderbynfa Chapter, mae ein Hystafelloedd Cyfarfod yn gwneud yn union beth mae’n ei ddweud.

Os oes gennych ymholiadau, e-bostiwch hires@chapter.org neu ffoniwch hi 029 2031 1058.

Llun: Pwynt Cyfryngau

 

 

 

Newyddion Chapter

  • e-amserlen Chapter

    Cofrestrwch i dderbyn yr e-amserlen wythnosol.

    More info

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×