Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Mae Chapter ynghau dros dro. Rydym yn cynnig rhaglen o uchafbwyntiau a newyddion yn ddigidol drwy ein gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol. Fel elusen cofrestredig rydym yn cynhyrchu dros 80% o’n hincwm ein hunain a gall eich cefnogaeth helpu i ddiogelu dyfodol ein canolfan gelfyddydau. Os gwelwch yn dda cyfrannwch arlein, neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191. Diolch am eich cefnogaeth ac rydym yn edrych mlaen i’ch croesawu chi nol. Darllennwch ein diweddariad Coronafeirws llawn yma

Hurio

  • CY
  • Hurio

Hurio

Bydd ein cyfleusterau o’r radd flaenaf, ynghyd â’n gallu technegol a’n staff cyfeillgar yn eich helpu i gynnal digwyddiad cysurus, arbennig a chofiadwy. Mae cysylltiad diwifr ar gael ym mhrif rannau’r adeilad a’r rhan fwyaf o’r mannau sydd ar gael i’w hurio. Holwch am ragor o fanylion pan fyddwch yn archebu.


For booking enquiries and further information, please click here or download and complete the booking form and return it to hires@chapter.org. A member of the team will be in touch to discuss your requirements.

Hurio