Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Hurio

  • CY
  • Hurio

Hurio

Rydyn ni’n cynnig nifer o ofodau llogi hyblyg sy’n addas i bob math o ddigwyddiadau, o gynadleddau, cyfarfodydd a darlithoedd, i safle saethu fideos a phartïon preifat.

Gallwn ddarparu lletygarwch amrywiol sy’n addas at eich anghenion; o wasanaeth prydau poeth i gynnig bwffes pigo, i fwydlenni arbennig, ac rydyn ni’n hapus i drafod gyda chi. Mae ein bwydlenni a’n prisiau ar gael yma.

Mae ein holl ofodau llogi yn hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn, yn agos at dai bach hygyrch, ac mae dolenni sain wedi’u gosod.

Ar gyfer ymholiadau archebu neu ragor o wybodaeth, cliciwch yma ac anfonwch e-bost i hires@chapter.org. Bydd aelod o'r tîm yn cysylltu gyda chi i drafod eich gofynion.

Hurio