Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Mae Chapter ynghau dros dro. Rydym yn cynnig rhaglen o uchafbwyntiau a newyddion yn ddigidol drwy ein gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol. Fel elusen cofrestredig rydym yn cynhyrchu dros 80% o’n hincwm ein hunain a gall eich cefnogaeth helpu i ddiogelu dyfodol ein canolfan gelfyddydau. Os gwelwch yn dda cyfrannwch arlein, neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191. Diolch am eich cefnogaeth ac rydym yn edrych mlaen i’ch croesawu chi nol. Darllennwch ein diweddariad Coronafeirws llawn yma

Hurio

Hurio Ystafelloedd

MAN CYNTAF

Yr ystafell fwyaf poblogaidd i’w hurio, sy’n hygyrch, yn helaeth, wedi’i goleuo’n dda ac yn groesawgar.

PWYNT CYFRYNGAU

Ystafell boblogaidd a hyblyg i fyny’r grisiau, sy’n cynnwys bar. Mae’r Pwynt Cyfryngau sydd newydd gael ei ailwampio yn addas ar gyfer cynadleddau a gweithdai, ond mae hefyd yn newid yn far cartrefol neu’n lle bach ar gyfer perfformiadau.

YR YSTAFELL GYFFREDIN

Addas ar gyfer ymarferion dawns a theatr, ffilmio, dosbarthiadau ymarfer corff a chrefft ymladd.

STIWDIO DAWNS

Mae gan ein Stiwdio Dawns lawr ystwyth arbennig, bariau a drychau hyd llawn.

YSTAFELL SWAS

Man ymarfer mawr sy’n cael digon o awyr.

YSTAFELLOEDD CYFARFOD 1 A 2

I fyny’r grisiau o brif dderbynfa Chapter, mae ein Hystafelloedd Cyfarfod yn gwneud yn union beth mae’n ei ddweud.

Os oes gennych ymholiadau, e-bostiwch hires@chapter.org neu ffoniwch hi 029 2031 1058.

Hurio