Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Hurio

Hurio Ystafelloedd

MAN CYNTAF

Yr ystafell fwyaf poblogaidd i’w hurio, sy’n hygyrch, yn helaeth, wedi’i goleuo’n dda ac yn groesawgar.

PWYNT CYFRYNGAU

Ystafell boblogaidd a hyblyg i fyny’r grisiau, sy’n cynnwys bar. Mae’r Pwynt Cyfryngau sydd newydd gael ei ailwampio yn addas ar gyfer cynadleddau a gweithdai, ond mae hefyd yn newid yn far cartrefol neu’n lle bach ar gyfer perfformiadau.

YR YSTAFELL GYFFREDIN

Addas ar gyfer ymarferion dawns a theatr, ffilmio, dosbarthiadau ymarfer corff a chrefft ymladd.

STIWDIO DAWNS

Mae gan ein Stiwdio Dawns lawr ystwyth arbennig, bariau a drychau hyd llawn.

YSTAFELL SWAS

Man ymarfer mawr sy’n cael digon o awyr.

YSTAFELLOEDD CYFARFOD 1 A 2

I fyny’r grisiau o brif dderbynfa Chapter, mae ein Hystafelloedd Cyfarfod yn gwneud yn union beth mae’n ei ddweud.

Os oes gennych ymholiadau, e-bostiwch hires@chapter.org neu ffoniwch hi 029 2031 1058.

Hurio