Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Hurio

Hurio'r Theatr

Mae ein prif theatr yn cael ei defnyddio’n bennaf ar gyfer cynyrchiadau Chapter, ond mae hefyd yn bosibl i gwmnïau neu unigolion allanol ei hurio, yn amodol ar addasrwydd ac argaeledd.Mae’r Stiwdio yn lle mawr sydd wedi’i dodrefnu â chyfarpar theatr, ac mae mewn adeilad ar wahân dafliad carreg o’r tu blaen i Chapter.

Am ymholiadau ynglŷn â defnyddio un o brif leoedd theatr Chapter, cysylltwch â Cathy Boyce ar theatre@chapter.org.

Hurio