Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Mae Chapter ynghau dros dro. Rydym yn cynnig rhaglen o uchafbwyntiau a newyddion yn ddigidol drwy ein gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol. Fel elusen cofrestredig rydym yn cynhyrchu dros 80% o’n hincwm ein hunain a gall eich cefnogaeth helpu i ddiogelu dyfodol ein canolfan gelfyddydau. Os gwelwch yn dda cyfrannwch arlein, neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191. Diolch am eich cefnogaeth ac rydym yn edrych mlaen i’ch croesawu chi nol. Darllennwch ein diweddariad Coronafeirws llawn yma

Hurio

Hurio'r Theatr

Mae ein prif theatr yn cael ei defnyddio’n bennaf ar gyfer cynyrchiadau Chapter, ond mae hefyd yn bosibl i gwmnïau neu unigolion allanol ei hurio, yn amodol ar addasrwydd ac argaeledd.Mae’r Stiwdio yn lle mawr sydd wedi’i dodrefnu â chyfarpar theatr, ac mae mewn adeilad ar wahân dafliad carreg o’r tu blaen i Chapter.

Am ymholiadau ynglŷn â defnyddio un o brif leoedd theatr Chapter, cysylltwch â Cathy Boyce ar theatre@chapter.org.

Hurio