Lleoliad: Oriel
Dyddiad: dydd Sadwrn 7 Mawrth - dydd Sul 15 Mawrth

Gallery open:

  • Tue / Wed / Sat / Sun 12-6pm
  • Thu / Fri 12-8pm
  • Closed Monday

NEGES BWYSIG

You can enjoy the content we have for this event but you can no longer book online for this event.

INTERFERENCE: Richard Higlett

Oriel

Roedd Henri Émile Benoît Matisse, a anwyd ar Nos Galan 1869, yn 44 oed ar ddechrau’r Rhyfel Byd Cyntaf. Er ei fod yn gorfforol ffit ac yn barod i ymladd dros ei Ffrainc annwyl, dywedwyd wrtho ei fod yn rhy hen. Drwy gydol y rhyfel, roedd disgwyl iddo wneud yr hyn a fyddai orau, yn ei farn ef, i gefnogi ei gydwladwyr yn y ffosydd. A hynny a wnaeth — drwy brynu gwerth 600 ffranc o fara bob mis a’i bostio i’r ffrynt.

Yr hanesyn hwn o fywyd un o artistiaid mwyaf yr ugeinfed ganrif yw man cychwyn prosiect nesaf Rhaglen ‘Interference’. Bydd un o breswylwyr stiwdio Chapter, Richard Higlett, yn edrych ar werthoedd cymharol trwy greu nifer cyfyngedig o ‘baguettes’ seramig a gaiff eu gwerthu i gefnogi gwaith elusennau i’r digartref. Bydd y rhain yn rhan o osodiad mwy o faint yn y gofod a oedd gynt yn gartref i siop yr oriel.

Richard Higlett

Mae Richard Higlett yn gweithio ag ystod eang o ffurfiau celfyddydol am ei fod yn credu y dylai’r syniad ei hun bennu’r modd y caiff ei gynrychioli maes o law. Yn 2013, derbyniodd Ddyfarniad Cymru Greadigol gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Gallwch weld mwy am ei waith ar y we-fan, www.richardhiglett.com.

INTERFERENCE

Mae INTERFERENCE yn rhan o raglen o breswyliadau byrion sy’n cael eu cynnal rhwng cyfnodau arddangos yr oriel. Fe’u cynigir i artistiaid sy’n gweithio yng Nghymru fel gofod i ddatblygu syniadau.

 

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×