Lleoliad: Offsite
Dyddiad: dydd Sadwrn 13 Mai - dydd Sul 26 Tachwedd

Santa Maria Ausiliatrice
Fondamenta San Gioacchino
30122 Fenis
Yr Eidal 

NEGES BWYSIG

You can enjoy the content we have for this event but you can no longer book online for this event.

James Richards: Music for the gift

Offsite

Mae arddangosfa James Richards Music for the gift yn gorff newydd o waith sy'n cynnwys gosodiad sain, a gweithiau fideo a delweddau llonydd, i gynrychioli Cymru yn Fenis Wales in Venice fel digwyddiad cyfochrog â'r 57fed Arddangosfa Gelf Ryngwladol – La Biennale di Venezia. Mae'r arddangosfa wedi cael ei chomisiynu gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac wedi'i churadu gan Ganolfan y Chapter yng Nghaerdydd. Bydd yr arddangosfa yn cael ei chyflwyno yn Santa Maria Ausiliatrice.

Mae cyflwyniad James wedi'i ysbrydoli gan Santa Maria Ausiliatrice a thaith barhaus yr artist i archwilio pŵer emosiynol deunydd priodedig. Mae'n cynnwys ‘Music for the gift’, sef gosodiad sain electroacwstig chwe sianel newydd. Mae'r gwaith yn archwilio gallu sain i lenwi mannau acwstig artiffisial ac yna i greu digwyddiadau sonig a melodig yn y mannau hynny. Mae'r gwaith yn dilyn y gwyliwr wrth adeiladu ac yna chwalu'r gosodiadau dychmygol hyn. Wedi'u gwau drwy'r darn mae'r motiffau lleisiol a cherddorol sy'n adleisio dro ar ôl tro sydd wedi cael eu datblygu ar y cyd â Kirsten Evans a Samuel Williams sy'n fyfyrwyr yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Yna, mae'r gwaith wedi cael ei 'diwnio i'r ystafell' ac wrth i James ymateb i hap acwstig a nodweddion cysylltiol yr adeilad, mae'n llwyddo i greu collage sain barddol. Wrth symud ar draws ystod eang o genres a ieithoedd cerddorol, mae'r artist yn defnyddio recordiadau maes, effeithiau sain a'i lais ei hun, ochr yn ochr â deunydd sydd wedi'i gynhyrchu a'i recordio'n electronig. Mae'r darn terfynol yn brofiad sinematig ac amlsynnwyr – trefniant o giwiau emosiynol byrlymus i annog ymateb goddrychol.

Mae ‘What Weakens The Flesh Is The Flesh Itself’ (2017) yn fideo a wnaed gyda’r artist a’r awdur Steve Reinke. Man cychwyn y gwaith oedd cyfres o ffotograffau y daethpwyd o hyd iddynt ymysg archif breifat Albrecht Becker sy’n cael ei chadw yn Amgueddfa Schwules, Berlin.  Roedd Becker yn  ddylunydd cynyrchiadau, ffotograffydd ac actor a gafodd ei garcharu gan y Natsïaid am fod yn hoyw. Yng nghanol y portreadau o ffrindiau, delweddau yn ymwneud â'i waith, a ffotograffau o'r cyfnod pan roedd yn gwasanaethu yn yr Ail Ryfel Byd, mae casgliad o hunan-bortreadau sy'n datgelu ymrwymiad obsesiynol i addasu ei gorff personol a'i ddelw ei hun: drwy ddyblygu, ail-adrodd ac ail weithio. Mae'r artistiaid wedi defnyddio cannoedd o'r hunan-bortreadau hyn ac wedi'u cyfuno â deunydd ffilm meddygol, ffilmiau addysgiadol a thestun i greu darn sy'n parhau â thaith Becker wrth ymchwilio i ystyr adeiladu corff o waith yn seiliedig ar y corff, ac i'r corff fod yn waith celf ei hun.

Mae ‘Rushes Minotaur’ (2017) yn osodiad o brintiau chwistrell inc sy'n seiliedig ar ddwy ddelwedd drawiadol: delwedd agos o groen yn briwsioni o lyfr meddygol, a façade siop sydd wedi'i gysgodi gan darpolin. Mae'r ddwy ddelwedd wedi cael eu cyfuno a'u hail-sganio, ac mae'r ciwiau gweledol a'r cyfuniadau syml hyn o ddelweddau sydd wedi'u llungopïo yn cael eu rhwygo a'u hail-osod drwy broses sganio sy'n ymestyn ac yn eu pentyrru er mwyn creu cyfuniadau gwahanol; mae'r cynnwys i'w weld yn mynd ar goll, yn cael ei wrthdorri a'i ailgalibradu; mae'r ddelwedd ei hun yn fregus.

Yn bresennol drwy gydol yr arddangosfa mae cyllideb twyllodrus ar ffurf testun ehangol gan yr awdur Chris McCormack. Mae'r naratif yn symud rhwng y personol a'r gwyddonol, ac yn myfyrio ar lais y dyn yn torri. Mae'r pwnc wedi bod yn destun sgwrs rhwng y ddau am nifer o flynyddoedd, ac fe gafodd ei gomisiynu ar ôl i James dreulio amser yn Santa Maria Ausiliatrice, lle dechreuodd geiriau Chris McCormack fagu ystyr arbennig iddo. Gan symud yn ddi-dor rhwng y person cyntaf a'r trydydd person, mae'r testun yn cwrdd ag arddangosfa James ar osgo, fel ei ddelweddau sy'n pegynnu rhwng dogfennaeth gwbl rydd a thiriogaeth fewnol fwy niwrotig.

Mae arddangosfa James Richards: Music for the gift wedi'i churadu gan Hannah Firth ac yn cael ei rheoli gan Chapter, Caerdydd.

Llun: James Richards, Music for the gift, 2017, llun o'r cynhyrchiad. Delwedd o'r archif drwy garedigrwydd Amgueddfa Schwules*

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×