Lleoliad: Blwch Golau
Dyddiad: dydd Gwener 10 Mawrth - dydd Sul 1 Ebrill

NEGES BWYSIG

You can enjoy the content we have for this event but you can no longer book online for this event.

KENNARDPHILLIPPS: STATE OF THE NATIONS

Blwch Golau

“How did this yacht enter the channels of governance? Symbol of the super rich individual it glides unperturbed through vast oceans of capital profit.

The heartbeat of humanity is now separate from the powers that govern it. Birdsong cannot effect the adjustment of an algorithm, locked inside a supercomputer that cannot hear. The human logic that created capitalism cannot keep up with the speed of developing technology. And as our social supports are smashed up by corporate pursuits so society’s allegiance to the powerbase flatlines.

These owners of luxury, the purveyors of the unnecessary would like to eradicate solidarity, build more walls between peoples and communities. Create separation. With a view to lock more capital wealth into their small, weaponised fortresses. They live life based on fear.

These owners of all resources wish to own us, the citizens. They cannot gain strong allegiance. They offer nothing enduring in return. So they attack us in an attempt to bring us to such a point of despair that we will obey and beg for mercy.

Beg for mercy from the trollies lined up in the hospital corridors.
Beg for mercy in the council chamber deciding which service is cut.
Beg for mercy as the 90th emergency call comes through on your terminal.
Beg for mercy in a bag of food given out at the food bank.
Beg for mercy in the muddy squalor of the refugee camp.
Beg for mercy at your own front door to the bailiff.
Beg for mercy from the cold pavement where one must now sleep.
Beg for mercy to the screen that cannot see, hear or feel you.

A consumer economy separated from real need, it tries to infect us all. Luxury beckons us, blindsiding our mutual needs. With compliance scarcity grows. Addiction to an appearance of wealth in every magazine, newspaper, at every bus stop – an addiction wedded to a virtual paradise where an abundance of everything is made visible to our imaginations but starves us of reality.

The yacht glides on. Like a shark gorging on social structures – our structures that were engineered to nurture humane aspiration into politics.

Suffering the irrelevance of impossible luxury trappings is a humiliation. Suffering the decapitation of social services is a death sentence.
Aspiration is replaced by survival instinct that sharpens the senses to what is real and begins to make mockery of the virtual, capitalist dream.”

- KENNARDPHILLIPPS

Ynglŷn â'r Artistiaid

Mae kennardphillipps yn gydweithrediad rhwng yr artistiaid Cat Phillipps a Peter Kennard. Bu'r ddau'n gweithio gyda'i gilydd ers 2002 gan gynhyrchu gweithiau celfyddydol yn ymateb i'r ymosodiad ar Irac. Esblygodd eu gwaith ers hynny i ystyried grym a rhyfel ledled y byd. Mae eu gwaith yn cael ei greu ar gyfer y stryd, yr oriel, y we, papurau newydd a chylchgronau. Maent hefyd yn arwain gweithdai sy'n datblygu sgiliau pobl ac yn eu helpu i fynegi barn, trwy ddulliau gweledol, am yr hyn sy'n digwydd yn y byd. Caiff eu gweithiau eu creu fel arf beirniadol sy'n cysylltu ag ymgyrchoedd rhyngwladol ar gyfer newid cymdeithasol a gwleidyddol.

Yn State of the Nations, mae gwrthwynebu’r status quo yn rhan annatod o'r broses o ddadadeiladu delweddau a naratifau y newyddion. Fe'i crëwyd o ddeunyddiau bob dydd, montages o ddelweddau a thestun. Mae kennardphillipps yn palu dan wyneb geiriau a delweddau er mwyn arddangos y cysylltiadau rhwng y mwyafrif gorthrymedig a'r élites gwleidyddol, cyfoethog. Maent yn ailgymysgu gweithiau blaenorol â gweithiau newydd er mwyn mynd i'r afael â materion cyfoes – Trump, Brexit ac argyfyngau ffoaduriaid, ymfudwyr ac arfau niwclear. 

Cafodd y gwaith newydd hwn ei gomisiynu gan Chapter a Ffotogallery yn rhan o Diffusion: Gŵyl Ffotograffiaeth Ryngwladol Caerdydd. Cyflwynir yr ŵyl gan Ffotogallery ar y cyd ag amrywiaeth eang o bartneriaid lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Cynhelir yr ŵyl rhwng 1 a 31 Mai ac fe gewch chi fwy o wybodaeth yn www.diffusionfestival.org

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×