Lleoliad: Oriel
Dyddiad: dydd Sadwrn 14 Hydref - dydd Sul 7 Ionawr

Gallery open:

  • Tue / Wed / Sat / Sun 12-6pm
  • Thu / Fri 12-8pm
  • Closed Monday

NEGES BWYSIG

You can enjoy the content we have for this event but you can no longer book online for this event.

Larissa Sansour: In the Future They Ate From the Finest Porcelain

Oriel

Mae Larissa Sansour yn artist rhyngddisgyblaethol sydd yn gweithio â fideo, ffotograffiaeth, gosodiadau a cherflunwaith er mwyn creu gweithiau gwleidyddol sydd yn archwilio ac yn ystyried realiti bywyd ym Mhalestina. Caiff amrywiaeth o ffynonellau a dylanwadau – o'r 'spaghetti western' i ffilmiau arswyd – eu cyfuno â gwleidyddiaeth a materion cymdeithasol y Dwyrain Canol er mwyn creu bydoedd cyfochrog cymhleth lle gellir dadgodio systemau newydd ar gyfer ystyried gwerth. Wrth galon In the Future They Ate From the Finest Poreclain mae ffim o'r un enw. Yn gyfuniad o ddrama fyw a CGI, mae'r ffilm honno yn archwilio rôl chwedloniaeth mewn canfyddiadau o hanes, ffaith a hunaniaeth genedlaethol.

Mae Achaeology in Absentia yn brosiect cerfluniol a pherfformiad sy'n trosi gwaith ffuglennol y ffilm In the Future They Ate From the Finest Porcelain yn ffaith. Mae'r gosodiad cerfluniol yn cyflwyno cyfres o arfau pres wedi'u modelu ar fom niwclear bychan o Rwsia cyfnod y Rhyfel Oer. Wedi'u hysgythru ar ddisg mae yna gyfesurynnau, hydred a lledred, sy'n nodi lleoliad platiau porslen wedi'u paentio â gladdwyd yn Israel / Palestina. Nid yw'r porslen ei hun yn rhan o'r gosodiad; mae'r bomiau a'r cyfesurynnau felly yn cynrychioli'r arteffactau archeolegol hyn 'in absentia'.

Cafodd cyfesurynnau pob darn o borslen eu sefydlu ar sail perfformiadau byw o gladdu darnau go iawn mewn mannau fel Jerwsalem, Bethlehem, Gaza, Ramallah, y Môr Marw, Nazareth, Jericho a Jaffa – cafodd yr holl leoliadau eu marcio ar fap. Mae cyfres o ffotograffau du a gwyn o'r lleoliadau hefyd yn rhan o'r arddangosfa.

Cafodd y porslen â phatrwm eiconig y keffiyeh arno ei gladdu yn y tir er mwyn i archeolegwyr y dyfodol fedru dod o hyd iddo. Ar ôl cael eu datguddio bryd hynny, byddant yn amharu ar fersiynau cyfredol o hanes, gan greu ymyriad hanesyddol.

Mae Revisionist Production Line yn rhan o gorff diweddar o waith gan Sansour sy'n archwilio'r syniad o archeoleg fel math o ryfel. Yn Israel / Palesteina, bu archeoleg ers tro yn faes dadleuol wrth i bobl geisio setlo cwestiynau tiriogaethol. Defnyddir arteffactau wedi'u tynnu o'r ddaear i gefnogi naratifau cenedlaetholgar a hynny fel modd i sefydlu 'hawl' hanesyddol ar fan.

Mae Revisionist Production Line yn mynd â'r syniad hwnnw – naratif wedi'i ategu gan dystiolaeth archeolegol – gam ymhellach. Yn hytrach na dibynnu ar arteffactau sydd eisoes yn y ddaear, mae Sansour yn awgrymu y gallai ffugio a phlannu tystiolaeth archeolegol at y dyfodol fod yn ffordd dda – y ffordd orau o bosib – o sefydlu gwrth-naratif ffafriol.

Mae In the Future They Ate From the Finest Porcelain yn bodoli ar y ffin rhwng ffuglen wyddonol, archaeoleg a gwleidyddiaeth. Craidd y darn yw'r syniad bod grŵp pwyso wedi cuddio porslen cain dan ddaear – ac awgrymu ei fod yn perthyn i wareiddiad ffuglennol. Nod y grŵp yw dylanwadu ar hanes a sicrhau bod ganddynt hawl ar y tir yn y dyfodol. Ar ôl i'r crochenwaith gael ei ddarganfod, bydd yn brawf o fodolaeth y bobl ffug. Drwy roi'r myth ar waith, mae eu gwaith yn troi'n ymyriad hanesyddol – ac yn creu cenedl de facto.

Mae'r ffilm wedi'i chreu ar ffurf traethawd fideo ffuglennol. Mae troslais, sydd yn seiliedig ar gyfweliad rhwng seiciatrydd ac arweinydd benywaidd y grŵp, yn datgelu'r athroniaeth a'r syniadau sy'n sail i weithredoedd y grŵp. Mae syniadau'r arweinydd am chwedlau a ffuglen yn cael eu hystyried ar y cyd â ffeithiau, hanes a dogfennaeth ac yn cael eu cyfieithu'n ddelweddau barddonol a dychmygol.

Wrth i'r ffilm fynd yn ei blaen, mae'r naratif a'r deunydd gweledol yn pendilio rhwng y damcaniaethol a'r personol ac mae'r stori'n arwain y gwyliwr yn ddwfn i isymwybod arweinydd y mudiad gwrthwynebu.

Mae'r arddangosfa hefyd yn cynnwys And They Covered The Sky Until It Was Black, gosodiad cerfluniol newydd sy'n cyflwyno haid o'r llongau gofod a welir yn y ffilm.

YNGLŶN Â'R ARTIST
Ganwyd Larissa Sansour yn Jerwsalem yn 1973 i dad Palesteinaidd a mam Rwsiaidd ac fe astudiodd Gelfyddyd Gain yn Copenhagen, Llundain ac Efrog Newydd.

Mae Sansour wedi dangos ei gwaith yn eang mewn arddangosfeydd unigol diweddar, gan gynnwys New Art Exchange yn Nottingham; Amgueddfa Gelfyddyd Turku, y Ffindir; Oriel Gelfyddyd Wolverhampton; Canolfan Ffotograffig Copenhagen; Kulturhuset, Stockholm; Lawrie Shabibi, Dubai; Sabrina Amrani, Madrid a DEPO, Istanbul. Cafodd ei gwaith ei gyflwyno hefyd yn biennales Istanbul, Busan a Lerpwl. Enillodd Sansour wobr y Ffilm Fer Arbrofol Ryngwladol Orau yn Guanajuato, Mecsico a Gwobr Gyntaf MADATAC, Madrid, Sbaen.
Cynrychiolir Sansour gan Lawrie Shabibi yn Dubai, Sabrina Amrani yn Madrid a Montoro12 yn Rhufain. Mae hi'n byw ac yn gweithio yn Llundain.

Cafodd In the Future They Ate From the Finest Porcelain ei chyd-gomisiynu gan FLAMIN Productions trwy gyfrwng y Film London Artists’ Moving Image Network gyda nawdd gan Gyngor Celfyddydau Lloegr; New Art Exchange, Nottingham; Bluecoat, Lerpwl; Oriel Gelfyddyd Wolverhampton; a'r Mosaic Rooms, A M Qattan Foundation, Llundain; gyda chymorth Sefydliad Ffilm Doha; Cyngor Celfyddydau Denmarc, Cyngor Celfyddydau Lloegr, Iambic Film, Knud Højgaards Fond a Phlatfform Celfyddyd Gyfoes Kuwait. Fe'i cynhyrchwyd gan Spike Film and Video, Bryste.

 

 

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×