Letters from Baghdad (PG)

dydd Gwener 26 Mai - dydd Iau 1 June

NEGES BWYSIG

The event has already taken place. You can enjoy this archived content, but you can no longer book tickets.

Letters from Baghdad (PG)

DG/2016/95mun/TiCh. Cyf: Zeva Oelbaum, Sabine Krayenbühl. Gyda llais Tilda Swinton

Mae'r ffilm ddogfen hon, sy'n beirniadu gwladychiaeth, yn archwilio bywyd rhyfeddol yr awdures, yr archeolegydd, y diplomydd a'r ysbïwraig Seisnig, Gertrude Bell, wrth iddi deithio drwy'r Dwyrain Canol. Hi oedd yr unig ferch a feddai rym gwleidyddol o bwys yn ystod cyfnod Imperialaidd Prydain. Â chyfuniad o ddeunydd archif rhyfeddol, llythyrau a thystiolaeth ei chyfoedion (a oedd yn cynnwys TE Lawrence), mae'r ffilm yn dangos ei gwaith fel gwrthbwynt i'r grym trefedigaethol dynion-yn-unig a oedd yn nodweddiadol o Brydain. Mae’n dangos hefyd bod ei syniadau am ddyfodol y rhanbarth yn syndod o agos ati mewn sawl achos.

"Tilda Swinton is the perfect choice to read the letters of Gertrude Bell - archeologist, explorer, mountaineer and spy."
Time Out

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×