Lightning Path | Llwybr Mellt

dydd Mercher 31 Mai

NEGES BWYSIG

The event has already taken place. You can enjoy this archived content, but you can no longer book tickets.

Lightning Path | Llwybr Mellt

Mae Llwybr Mellt | Lightning Path yn cyfuno pypedau cain, tafluniadau hardd wedi’u hanimeiddio a cherddoriaeth wreiddiol er mwyn adrodd hanes ein cyfnod ni. Mae Ella’n ceisio deall pam mae ei fferm deuluol yn dioddef llifogydd. Mae ei thad-cu yn poeni nad yw’r llyswennod yn dod i fyny’r afon mwyach. Taith hudolus yng nghwmni Harri’r-ysgyfarnog-sy’nhedfan i dirweddau newidiol ledled y byd. Mae Ella’n cwrdd â chreaduriaid a phobl rhyfeddol sy’n ei helpu hi i ddysgu ffyrdd newydd o ddeall a gofalu.

1pm Gweithdy: Ymunwch â gwneuthurwyr pypedau arbenigol Theatr Byd Bychan i greu pypedau syml yn seiliedig ar anifeiliaid y sioe. Dysgwch sut i drin eich creadigaethau hefyd er mwyn diddanu’ch ffrindiau adre’.

Tocyn £10 / Gweithdy £7 (Cliciwch yma)/ £16 y ddau

Yn cynnwys dehongliad BSL. Perfformiad dwyieithog.

Hyd: tua awr

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×