Lleisiau / Voices

dydd Iau 8 Mai - dydd Sadwrn 10 Mai

Warning: Includes adult language / Rhybydd: Yn cynnwys iaith gref

NEGES BWYSIG

The event has already taken place. You can enjoy this archived content, but you can no longer book tickets.

Lleisiau / Voices

good cop bad cop a Chapter yn cyflwyno:

Lleisiau / Voices

O dân a brwmstan pregethwyr y diwygiad, i gyflwyniadau’r cyfarwydd a ‘chanu’ barddoniaeth ganoloesol, a darlleniadau Burton o waith Dylan Thomas, mae gan Gymru hanes cyfoethog ac amrywiol o berfformio llafar a chyfoeth o draddodiadau lleisiol. Mae Lleisiau / Voices yn berfformiad a darllediad rhyngrwyd byw. Ei nod yw darganfod a chyflwyno detholiad o rai o leisiau llai adnabyddus Cymru. Aeth yr alwad allan ledled y wlad a gofynnwyd i bobl rannu eu doniau â ni.

Roeddem yn awyddus i weld yr amrywiol ac anarferol ffyrdd sydd gan bobl o ddefnyddio’u lleisiau yn eu bywydau bob dydd. Fe siaradom ag arwerthwyr, masnachwyr marchnad, beirdd a gwerthwyr papurau newydd a chasglu lleisiau o Fangor a Wrecsam a Rhaeadr i Lanelli a Chaerdydd. Pan aeth y testun hwn i’r wasg, nid oedd union raglen y digwyddiad wedi’i bennu. Yr hyn sydd yn hysbys, fodd bynnag, yw y bydd yna berfformiad comisiwn arbennig gan y New York City Players a barddoniaeth ar lif byw o Seland Newydd.

Mae Lleisiau / Voices yn ganlyniad i ymgais frwd gan lond llaw o bobl i gasglu ynghyd enghreifftiau o’r defnyddiau gwahanol a wneir o’r llais yn y Gymru gyfoes.

Mae’n arolwg anghyflawn — amhosib ei gwblhau — ac yn waith y bwriadwn ei ddatblygu yn y dyfodol Comisiynwyd Lleisiau / Voices gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru yn rhan o ddathliadau Gŵyl 100 Dylan Thomas. Diolch i Ffwrnes, Oriel Wrecsam, UnDegUn, This Project, Theatr Mwldan, Pontio a Jean Forsythe, Maer Bangor.

£12/£10/£8

Bydd pob perfformiad o Lleisiau / Voices yn cael ei ffrydio'n fyw ar y we, gyliwch yn rhad ac am ddim drwy glicio'r ddolen isod.

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×