Macbeth

dydd Mawrth 7 Chwefror - dydd Sadwrn 18 Chwefror

yng Nghastell Caerffili

Gallwch weld ailddarllediad o'r perfformiad byw o Macbeth yn ein sinema ar Sul 23 Ebrill. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

NEGES BWYSIG

The event has already taken place. You can enjoy this archived content, but you can no longer book tickets.

Macbeth

Theatr Genedlaethol Cymru mewn partneriaeth â Cadw a gyda chefnogaeth gan Chapter

“Hyll yw’r teg, a theg yw’r hyll;

Hofran yn yr aflan niwl a’r gwyll.”

Mae brenin yr Alban wedi gwobrwyo ei filwr mwyaf disglair yn hael. Ond mae bodau goruwchnaturiol wedi darogan i Macbeth anrhydedd lawer mwy. Pan fo ei wraig ddidostur yn gwirioni ar addewid o bŵer di-ben-draw, gan annog uchelgais cythreulig ei gŵr, mae ar ben arno, ac mae cynllun dieflig y ddau yn troi’n gyflafan waedlyd.

Cynhyrchiad safle-benodol Theatr Genedlaethol Cymru – yng Nghastell Caerffili – o glasur Shakespeare wedi ei gyfieithu o’r newydd i’r Gymraeg gan y diweddar Gwyn Thomas.

Cast yn cynnwys Richard Lynch (Pobol y Cwm, Y Gwyll) fel Macbeth, a Ffion Dafis (Byw Celwydd, Rownd a Rownd) fel ei wraig ddi-drugaredd. Cyfarwyddwr: Arwel Gruffydd.

“... y mae pethau

Yn ddrwg ddechreuwyd, trwy ddrwg yn ymgryfhau.”

 

Tocynnau:

Maw 7 + Mer 8 : £14/£11 (rhagddangosiad)

Iau 9 - Sad 18: £15/£12 (dim perfformiad ar Sul 12)

Gwe 10 + Maw 14: £14/£11 (bydd y perfformiad yn cael ei ffilmio)

Wed 15Talwch faint a fynnoch

 

Oedran: 11+ (Mae’r perfformiad yn cynnwys cyfeiriad at lofruddiaeth)

Hyd: tua 2 awr, 15 mun + egwyl

 

Bydd y cynhyrchiad yn cael ei ddarlledu'n fyw i ganolfannau ledled Cymru ar nos Fawrth 14 Chwefror. Am fanylion llawn ac i archebu tocynnau ar gyfer y darllediad byw yn Chapter cliciwch yma.

 

theatr.cymru

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×