Mae Chapter eich Angen Chi

Gwirfoddoli yn Chapter

Mae ein gwirfoddolwyr yn griw gwych o bobl ac yn dod o bob cefndir - ond mae ganddynt bob un rai pethau'n gyffredin: maent yn hollol gefnogol i waith ac ethos Chapter ac maen nhw wrth eu boddau â phrofiadau newydd ac â chroesawu pobl i'r adeilad. Fel gwirfoddolwr, byddwch yn gwneud cyfraniad hanfodol at y gwaith yr ydym yn ei gyflawni ac, yn gyfnewid, byddwn yn rhoi cyfleoedd i chi i weld perfformiadau theatr a dangosiadau ffilm, i dderbyn hyfforddiant ac, yn bwysicaf oll, i fod yn rhan o gymuned Chapter.

Lawrlwythwch y pecyn cais ar ochr dde y dudalen hon (neu isod os ydych yn defnyddio dyfais symudol).

Ebostiwch eich cais i Cherry.Bernstein@chapter.org 

Nodwch: oedran 18+ yn unig

Newyddion Chapter

  • e-amserlen Chapter

    Cofrestrwch i dderbyn yr e-amserlen wythnosol.

    More info

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×