Lleoliad: Celfyddyd Yn Y Bar
Dyddiad: dydd Gwener 20 Tachwedd - dydd Sul 6 Mawrth

NEGES BWYSIG

You can enjoy the content we have for this event but you can no longer book online for this event.

Magda Archer: #givemeeverythingandnothingbaby

Celfyddyd Yn Y Bar

Mae arddangosfa Magda Archer, #givemeeverythingandnothingbaby, yn ymosodiad ar bla sy’n dinistrio ein mannau cyhoeddus — disgwrs sydd yn llawn negeseuon siwgwrllyd, datganiadau ac athroniaeth rad, deunydd pacio ‘vintage’, cardiau cyfarch, graffeg retro a melyster sitrig sy’n cuddio’r gwirionedd chwerw dan yr wyneb.

Bydd Magda Archer yn llenwi muriau ein Caffi Bar â ffragmentau enfysaidd wrth iddi archwilio emosiynau sy’n seiliedig ar sothach a dilysrwydd honedig ar-lein. 

“Yn fy sioe #givemeeverythingandnothingbaby, mae’r rhyngrwyd yn rhyw fath o ffair fodern: mae’n gyffrous, yn ddeniadol, yn gyflym ac yn sgleiniog — ond y mae hefyd yn siomedig ac yn dorcalonnus. Gallwch gael torri eich calon yn ystod yr amser a gymer i gael reid ar y ‘dodgems’. Gall eich hunan-barch gael ei chwalu gan sylw diofal gan ‘ffrind’ ar Facebook. Gall eich ego gael ei dorri’n ddarnau mân ar ôl i rywun eich tagio mewn llun ... ydych chi wir yn edrych fel yna?

“Peidiwch â dweud wrtha’ i — #dwiddimeisiaugwybod. Gall yr emosiynau hyn arwain at deimladau o anobaith, gofid neu dor-calon. Gallwn wagio ein pocedi wrth geisio ennill rhywbeth nad oeddem ni ei eisiau yn y lle cyntaf. Rydym yn addunedu i beidio byth a dychwelyd ac yn gwybod, go iawn, ‘bod y shit yma’n ein diraddio’. Ond r’ych chi yn dychwelyd, mae’r goleuadau’n eich denu, mae’r gerddoriaeth yn uchel ac yn atyniadol — ac mae pawb arall yno. R’ych chi’n dod ar draws ffrindiau eich ffrind ac maen nhw’n ffrindiau i chi nawr hefyd, on’d ‘yn nhw?” — Magda Archer, Ebrill 2015

Cafodd #givemeeverythingandnothingbaby ei churadu gan Bren O’Callaghan ac fe’i comisiynwyd gan Ganolfan Gelfyddydau HOME, Manceinion.

Cewch fwy o wybodaeth yn www.homemcr.org

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×