Miss Julie

dydd Sul 22 Ebrill

Tocynnau

Miss Julie

Gan August Strindberg

Cynhyrchiad Theatrau RhCT gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru.

Wedi'i gyfarwyddo gan Gareth John Bale, sydd hefyd yn serenu yn y sioe!

Addasiad newydd sbon o'r ddrama gyffrous yma, wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

Gŵyl Ifan yw hoff gyfnod Miss Julie. Mae'n noswaith llawn dyhead, pan fydd rheolau yn cael eu torri, rhwystrau dosbarth yn cael eu gosod o'r neilltu a gall meistres ifanc y maenordy ddawnsio gyda phwy bynnag y mae hi ei eisiau.   Mae hi'n dewis Jean, gwas ei thad, ac am ychydig oriau drwy'r cyfnos hir maen nhw'n chwarae gêm sy'n gynyddol beryglus o 'beth os'?

Wedi'i osod ar droad yr ugeinfed ganrif, mae'r adfywiad cyffrous yma o sioe glasurol Strindberg yn llawn angerdd, pŵer ..... a chwant!

Tocynnau: £12/£10

Oedrannau 14+

Hyd: Tua awr

Tocynnau

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×