Chapter Podcast June 2013 - good cop bad cop Part 1

Posted on: 28 May 2013

Yma fe welwch ein podlediadau misol. Nid oes rhestr o’r perfformiadau nac uchafbwyntiau yma. Yn hytrach, rydym wedi comisiynu artistiaid i greu darnau sain sy’n berthnasol i Chapter, rhywbeth yn y ganolfan sydd o bwys iddyn nhw – yn edrych i’r dyfodol efallai, neu’n edrych yn ôl – rydym wedi rhoi rhwydd hynt iddyn nhw gyffwrdd ag unrhyw agwedd ar ein gwaith ni yn y ganolfan. Bydd rhai o’r podlediadau hyn yn Gymraeg ac eraill yn Saesneg. 

Ar gyfer mis Mehefin cawn y cyntaf o ddau bodlediad gan good cop bad cop, wrth iddynt grwydro a hel atgofion o amgylch Chapter. Gallwch ei alw'n seico-ddaearyddol, neu'n syml, dyma nhw'n mynd am dro.

 

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×