Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue
 

Admiral yn parhau i gefnogi'r celfyddydau gyda Chapter Wedi ei bostio ar 29 Awst 2019

Admiral continue to support the arts with Chapter

 

Yn dilyn partneriaeth lwyddiannus ddeng mlynedd o hyd, mae Admiral wedi adnewyddu eu cytundeb i noddi Chapter tan 2021.

Mae Admiral wedi bod yn cynnig cefnogaeth werthfawr i Chapter ers 2010. Bydd eu cefnogaeth barhaus yn cyfrannu ymhellach at gynhyrchu a darparu rhaglen artistig amrywiol ar gyfer pobl Caerdydd a'r tu hwnt. 

Meddai Elaina Johnson, Cyfarwyddwr Cysylltiadau Allanol Chapter: "Rydyn ni'n falch iawn bod Admiral wedi dewis parhau i gefnogi Chapter am dair blynedd arall. Bydd 2020 yn nodi 10 mlynedd ers dechrau'r bartneriaeth unigryw yma, sydd nid yn unig yn darparu cymorth ariannol uniongyrchol i'r elusen, ond hefyd yn ysgogi buddsoddiad ychwanegol gan gyllidwyr eraill. Yn ogystal, mae natur unigryw a blaengar y berthynas yn canolbwyntio ar ymgysylltu â staff, ac rydyn ni wrth ein boddau o gael gweld mwy o staff Admiral yn ymweld â Chapter bob blwyddyn ac yn cael budd o'r cytundeb. Hir oes i'r bartneriaeth!"

Yn ystod y deng mlynedd diwethaf, mae staff Admiral wedi cymryd rhan mewn llawer o gyfleoedd, gan gynnwys gweithdai creadigol, mynediad at ddigwyddiadau arbennig, dangosiadau ffilm a rhagddangosiadau, diolch i'r bartneriaeth unigryw yma. Bydd y manteision yma'n parhau, ochr yn ochr â chardiau gostyngiad i staff Admiral. Ar 8 Awst 2019, cymerodd tîm o Admiral ran mewn gweithdy cerfwedd plastr gyda'r artist rhyngddisgyblaethol Richard Higlett. Mae rhagor o weithdai wedi'u trefnu ar gyfer y flwyddyn nesaf.

Meddai Richard Higlett “Nod y gweithdy oedd cael ychydig o amser y tu allan i'r amgylchedd gweithio arferol, rhoi cynnig ar rywbeth newydd, baeddu dwylo, ymlacio, cymdeithasu, a mynd â rhywbeth adre sy'n mynegi eu creadigrwydd unigol. Mae creadigrwydd y tu mewn i bob un ohonon ni, ac fe greodd y grŵp wrthrychau anhygoel drwy ddefnyddio plastr a chlai. Roedd e'n ddiwrnod gwych yn cefnogi tîm Admiral i wneud placiau ar gyfer yr ardd."

Meddai Natalie Grimwards, Rheolwr Cyfathrebu: "Rydyn ni wedi bod yn cefnogi Chapter ers 2010, ac rydyn ni'n falch iawn o allu adnewyddu ein nawdd am dair blynedd arall. Mae'r bartneriaeth yn boblogaidd iawn gyda'n staff. O docynnau sinema wythnosol, dangosiadau arbennig a gweithdai creadigol sy'n rhoi amser iddyn nhw oddi wrth eu swyddi dydd i ddydd, mae ein staff yn hoff iawn o'r manteision niferus rydyn ni'n eu cael am ein nawdd."

Mae Chapter yn falch o dderbyn cefnogaeth barhaus gan Admiral, ac yn gobeithio y bydd yn parhau am yn hirach eto, drwy fod o fudd i'r ddwy ochr a darparu ar gyfer y gymuned leol ar yr un pryd. 

Fideo am Chapter/Admiral

 

 

Conversations