Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Rydyn ni'n ail-agor y tu allan ar gyfer Bwyd & Diod ar 26 Ebrill! Am rhagor o wybodaeth ac archebu bwrdd, cliciwch yma. Mae ein hadeilad ar gau am y tro. Byddwn ni'n monitro diweddariadau gan Lywodraeth Cymru ac yn rhoi gwybod i chi beth yw ein cynlluniau drwy ein cylchlythyron, ein gwefan, a'r cyfryngau cymdeithasol. Rydyn ni'n cynnig ein rhaglen ar-lein, felly cadwch lygad ar y dudalen Digwyddiadau. Gyda'ch cefnogaeth chi, gallwn barhau i weithredu a diogelu ein dyfodol. Diolch.

 

Uchafbwyntiau mis Ebrill Wedi ei bostio ar 05 Ebr 2021

DATHLU EIN HANNER CAN MLWYDDIANT

Heddiw mae ein pen-blwydd yn hanner cant! Agoron ni yn 1971 fel y safle celfyddydau aml-gyfrwng cyntaf yng Nghymru. Cliciwch y botwm isod i ddysgu mwy am sut dechreuon ni, a sut rydyn ni wedi cyrraedd ble ydyn ni heddiw.

Er na allwn ni ddod â phawb ohonoch at eich gilydd am barti mawr fel y bwriadwyd, byddwn ni’n dathlu ein hanner can mlwyddiant tan fis Ebrill nesaf mewn cyfres o ddigwyddiadau a gweithgareddau arbennig – gan ddechrau gyda rhaglen anhygoel i’w mwynhau o’ch cartref y mis yma...

undefined

Darllen mwy

 

DIGWYDDIADAU O GARTREF...

 

AR GYFER POBL IFANC

CYSTADLEUAETH GWAITH CELF PLANT: GALWAD I YSGOLION​ | Dyddiad cau: 16 July 2021

undefined

Er mwyn nodi ein pen-blwydd arbennig, rydyn ni’n dathlu creadigrwydd ein plant a’n pobl  ifanc. Rydyn ni’n gwahodd disgyblion rhwng 5 ac 16 oed i gyflwyno darlun, paentiad neu ludwaith i gystadleuaeth, er mwyn creu gwaith celf enfawr a fydd yn cael ei arddangos ar flaen Chapter i’r cyhoedd ei weld! Y thema yw ‘Cardiau Post o'r Dyfodol’.

Mwy o wybodaeth

 

CLWB LLYFRAU AR OL YSGOL RHITHIOL | Dydd Mawrth, 20 Ebr - 18 Mai, 4.15pm 

undefined

Rydyn ni’n edrych ymlaen at gynnig clwb ar ôl ysgol i chi gyda Sophie Warren. Bydd yn cael ei gynnal ar Zoom, a bydd Sophie a’r Robot Llyfrau yn darllen straeon hwyliog ac yn chwarae gemau gwirion! Mae’r sesiynau yma wedi’u hanelu ar gyfer plant rhwng 4 a 7 oed, ac mae’r sesiynau wythnosol byr yn fywiog, yn anffurfiol ac yn greadigol. Caiff pob llyfr ei ddewis yn ofalus i gyd-fynd â thema wythnosol, gan archwilio’r byd amrywiol rydyn ni’n byw ynddo. 

Mwy o wybodaeth ac archbeu nawr

 

YN YR ORIEL

ARTES MUNDI: ARDDANGOSFA RHITHIOL | Tan 5 Medi

undefined

Rydyn ni wrth ein boddau o weld bod Artes Mundi 9 wedi lansio fersiwn ddigidol o’i harddangosfeydd. Mae Artes Mundi 9 yn arddangos gwaith gan chwe artist cyfoes rhyngwladol ar draws tri lleoliad: Chapter, g39 ac Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Gobeithio y bydd modd i chi ddod i’w gweld yn y cnawd yn fuan, ond yn y cyfamser gallwch fwynhau’r holl waith ar-lein, gyda fideos tywys, sgyrsiau am ddim, a mwy.

Gweld yr arddanosgfeydd ar-lein

Yn Chapter...

undefined

DINEO SESHEE BOPAPE | Oriel

Gweld ar-lein 

 

undefined

CARRIE MAE WEEMS | Celf yn y Caffi

Gweld ar-lein 

 

COMEDI

ROBIN MORGAN & FFRINDIAU | Iau 29 Ebrill, 8pm

 + Bydd capsiynau byw ar gael ar gyfer y perfformiad yma

undefined

Ymunwch â ni yn y noson gomedi rithiol nesaf gyda’r digrifwr Robin Morgan a’r hynod ddoniol Kiri Pritchard-McLean (enillydd pum Gwobr Chortle, ymddangosiadau ar Have I Got News For You, Stand up Central, 8 Out of 10 Cats Does Countdown a Would I Lie To You?). Os hoffech fod yn y Zoom gyda’r digrifwyr, dewiswch docyn ‘rhes flaen’. 

Rhagor o wybodaeth ac archebu

 

FFILM

MOUTHPIECE (15) | Yn ffrydio nawr

undefined

Mae Mouthpiece yn rhoi golwg grymus, doniol a hynod wreiddiol i ni ar y gwrthdaro sy’n digwydd ym mhen menyw filenial ffyrnig o annibynnol.

Rhagor o wybodaeth & Gwylio

 

STRAY (18) | Yn ffrydio nawr

undefined

See the world through the eyes and ears of three canine friends, wandering the streets of Istanbul. An intimate portrait of the life of a city and its people, Stray is the ultimate love letter to dogs.

Gwybodaeth & Gwylio

 

MINARI (12A TBC) | Yn ffrydio nawr

undefined

Mewn stori dyner ac ysgubol am yr hyn sy’n ein gwreiddio ni, mae Minari’n dilyn teulu Coreaidd-Americanaidd sy’n symud i fferm fach yn Arkansas i chwilio am eu Breuddwyd Americanaidd eu hunain.

Gwybodaeth & Gwylio

I weld ein rhestr lawn o ffilmiau i’w ffrydio nawr, cliciwch yma. Drwy wylio gyda Chapter, byddwn ni’n derbyn cyfran o incwm rhent y ffilm. Diolch.

 

PERFFORMIAD

TIM BROMAGE: MAGIC FOR DOGS | Iau 22 Ebrill, 8pm

undefined

Tim Bromage sy’n perfformio casgliad o gerddoriaeth a gasglwyd dros ddeng mlynedd o berfformio. Mae’r noson yn cynnwys caneuon gwerin newydd a chyffrous, chwedlau, a deongliadau unigryw o glasuron jazz. Caiff y perfformiad ei gyflwyno o gyfyngiadau moethus sinema wag, ac mae’n argoeli i fod yn noson anarferol a rhyfeddol o gerddoriaeth.

Rhagor o wybodaeth

 

MWY O DDIGWYDDIADAU AR-LEIN...

DRESS UP! JAPANESE ANIMATION 

undefinedOs ydych chi’n chwilio am weithgareddau hwyliog i’w gwneud dros wyliau’r Pasg, mae Canolfan Ffilm Cymru yn argymell sesiwn greadigol gyda’r animeiddiwr a’r darlunydd Chie Arai. Dysgwch sut i arlunio mewn mewn gwisg kimono, a heriwch eich hunan i arlunio gwisg draddodiadol eich gwlad chi! Rhan o raglen Gŵyl WOW.

Gweld 

 

CHAPTER MOVIEMAKER (18+) | Tan 19 Ebrill

undefined

Mae Moviemaker Chapter y mis yma yn cynnwys cymysgedd gwych o ffilmiau byrion a sgyrsiau gyda gwneuthurwyr ffilmiau, ynghyd ag uchafbwyntiau lleol gan The Bridge (cywaith diweddar gyda Cables & Cameras ym Mryste). Hefyd, bydd sesiwn holi ac ateb arbennig gyda’r cyfarwyddwr Tinge Krishnan. Ar gael i’w gwylio ar Chwaraewr Chapter tan 19 Ebrill.

Gwylio

 

REFRAMED WATCH | Mercher 14 Ebrill, 7pm

undefined

In 1971 (the year that Chapter began), we have a glimpse into the world around it in Man Alive: Hyde Park. Watch the film with @ReframedFilm on Twitter at 7pm (free on BBC iPlayer). Afterwards, join us on Zoom to discuss your favourite memories of Chapter!

Archebu

 

@chaptertweets

Rydyn ni bellach yn gweini coffi Hard Lines sydd wedi’i rostio’n lleol!

undefined

Dewch i’n gweld ni am rywbeth blasus i fynd gyda chi (ar agor bob dydd o 9yb-4yp), a rhowch wybod i ni beth rydych chi’n ei feddwl... 

Darllen mwy

 

Rydyn ni’n falch bod cyfyngiadau’r cyfnod clo yn llacio, ond tan i ni roi gwybod fel arall, byddwn ni’n aros ar gau heblaw am fwyd a diod i fynd. Rydyn ni’n parhau i wynebu heriau ariannol hirdymor sylweddol, felly os ydych chi mewn sefyllfa i wneud hynny, gallwch roi ar-lein drwy easydonate.org/CHAPTER, neu rhowch £10 drwy anfon neges destun yn dweud CHAPTER i 70191. Diolch.

Cefnogwch ni - Rhoi

 

Conversations