Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Mae Chapter ynghau dros dro. Rydym yn cynnig rhaglen o uchafbwyntiau a newyddion yn ddigidol drwy ein gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol. Fel elusen cofrestredig rydym yn cynhyrchu dros 80% o’n hincwm ein hunain a gall eich cefnogaeth helpu i ddiogelu dyfodol ein canolfan gelfyddydau. Os gwelwch yn dda cyfrannwch arlein, neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191. Diolch am eich cefnogaeth ac rydym yn edrych mlaen i’ch croesawu chi nol. Darllennwch ein diweddariad Coronafeirws llawn yma

 

Llond Bol o Chwerthin - Belly Laughs Caerdydd Wedi ei bostio ar 05 Mai 2020

Dydd Gwener 15 Mai am 7:30pm, bydd Robin Morgan yn dod a cham Caerdydd o Belly Laughs nol yn fyw am un noson arbennig o ddifyrrwch dan glo.

 

Gyda chyfraniadau gan ei gyfeillion comedi a wynebau cyfarwydd Caerdydd (cadwch olwg am rai enwau cyffrous i’w cadarnhau) bydd yn dathlu ein dinas fendigedig mewn gig unigryw wedi ffrydio’n fyw ac yn codi arian ar gyfer pedair elusen leol: Chapter, Llamau, Fareshare ac Ysbyty Calon y Ddraig.

 

Eisiau cymryd rhan? Mae Belly Laughs Caerdydd yn chwilio am gyfraniadau gan gymysgedd o bobol (enwog a chyffredin) i anfon clipiau byr (1-2 munud) am yr hyn mae nhw’n ei garu am Gaerdydd; gall fod yn gerdd neu stori, unrhyw beth! Os hoffech gymryd rhan gallwch uwchlwytho clip yma: https://www.bellylaughs.club/upload

Am ragor o wybodaeth am y digwyddiad ewch i: https://www.crowdfunder.co.uk/belly-laughs-at-home---cardiff

 

undefined

Conversations