Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Rydyn ni’n agor! Digwyddiadau ac archebu bwrdd yn y Caffi Bar. Mae manylion yr hyn dylech ei ddisgwyl ar gael yma. Gyda'ch cefnogaeth chi, gallwn barhau i weithredu a diogelu ein dyfodol. Diolch. 

 

Caffi ar agor gyda bwyd a diod i fynd Wedi ei bostio ar 09 Maw 2021

Rydyn ni’n falch iawn o gyhoeddi ein bod ni wedi agor ein drysau i gynnig bwyd a diod i fynd - gan gynnwys rholiau selsig a thoesenni figan cartref!

Rydyn ni yma bob dydd (9am – 4pm), yn gweini detholiad o ddiodydd poeth ac oer a chacennau a thoesenni blasus.

I weld ein bwydlen i fynd, ewch i: www.chapter.org/cy/bwyd-diod-i-fynd

I glywed y diweddaraf, dilynwch @chapter_eats ar Instagram. 

Gofynnwn i chi ddilyn canllawiau iechyd a diogelwch COVID wrth ymweld â ni. Diolch.

 

Conversations